Rydych chi wedi darllen y prosbectws, wedi ymweld â’r wefan ac wedi gwylio’r fideos- efallai eich bod chi hyd yn oed wedi bod ar ddiwrnod agored- ond beth yw bywyd fel myfyriwr Cymraeg yn Met Caerdydd?

Rydym yn credu mai’r bobl gorau i ddweud wrthych yw ein myfyrwyr.

Mae ein blogiau myfyrwyr yn cynnig golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt ein myfyrwyr.

Mae ein blogwyr yn ysgrifennu am bob agwedd o’u profiad yn y Brifysgol- o astudio, i chwaraeon, i gymdeithasu.

Dewch i wybod am deithiau maes yn y cartref a thramor, dysgu am fywyd mewn neuaddau, cael awgrymiadau a darganfod beth yw bywyd myfyriwr ym Mhrifddinas Cymru.

Blogiwch i ni

Os ydych chi’n fyfyriwr cyfredol neu ddiweddar yn Met Caerdydd, rydym eisiau clywed gennych

P’un a ydych wedi bod ar daith maes anhygoel, tips ar gyfer amser arholiadau neu os ydych am ddweud beth fyddwch chi’n ei wneud yn ystod diwrnod arferol ar eich cwrs, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Mae croeso i raddedigion, israddedigion, myfyrwyr aeddfed a hyd y oed graddedigion diweddar.

Rydym ni’n edrych am fyfyrwyr o’r cyrsiau cyfrwng Cymraeg i ysgrifennu blog am eu profiadau o astudio ym Met Caerdydd. Rydym ni’n cynnig taleb Amazon gwerth £10 ar gyfer pob blog.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch ni ar MEMatthews@cardiffmet.ac.uk  gyda’ch enw llawn a pha gwrs rydych yn ei hastudio

Trawslwythwch ein canllaw blogio i ddarganfod mwy