Hi, my name is Emmanuel Lomax, and I am a second year BA
(Hons) Business Economics student at Cardiff Met and a Course Representative.

Going in to University I had never really considered becoming
a Course Representative, but when the opportunity to put ourselves forward for
the role arose I …

READ MORE →

Kelvin Kalungi

I’m Kelvin, a first year BA (Hons) International Tourism & Events Management and I applied to Cardiff Met through Clearing last year.
Going to university and studying away from home is a big commitment and can be intimidating. This made me a little anxious and I felt under pressure, as I would have to …

READ MORE →My name is Catherine and I’m currently in my second year studying Business Management with Human Resources at Cardiff Met. I can’t believe that I’m in my second year and half way through my course.

READ MORE →The Psychology course at Cardiff Met is very diverse, ranging from studying minds and children’s behaviour to the intelligence of animals in the world around us, therefore, there is something for everyone. Also, the course includes many opportunities for work experience in order to prepare students for the world of work.

READ MORE →Shwmae, fy enw i yw Sara Patterson, ac rwy’n fyfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

READ MORE →Helo! Llio ydw i, dwi yn fy mlwyddyn olaf yn astudio BA Artist Dylunydd: Gwneuthurwr ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Un o’r prif resymau dewisais y cwrs yma oedd ei hyblygrwydd, ar y pryd nid oeddwn yn siŵr pa fath o ddeunydd nac dulliau roeddwn eisiau arbenigo mewn cyn dod i’r brifysgol.
READ MORE →
Yn ddiweddar bues i a grŵp o fyfyrwyr Met Caerdydd yn Aberystwyth i fwynhau ym mhenwythnos y Ddawns Ryngol. Roeddem yn ymuno ar y trip gyda Chymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd.  

Heb os, y ddawns Ryngol ydy un o brif uchafbwyntiau calendr unrhyw fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg drwy gydol y wlad.

READ MORE →
Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

READ MORE →

Duke and cheetahs

Earlier this year during my BSc Sport Coaching degree at Cardiff Met I was involved in the Volunteer Zambia project. I feel blessed and privileged to have been a part of something so inspiring and rewarding.

READ MORE →