Rwy’n dod o dref fach yn Ne Cymru, yn siarad Cymraeg yn rhugl, ac wedi cael fy addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg trwy gydol fy addysg. Yr oeddwn mor falch o ddarganfod y byddwn i’n gallu parhau fy astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ym Met Caerdydd.
 
Dyma bum rheswm dwi wrth fy modd i astudio yn y Gymraeg:
 

1. Parhau gyda fy addysg yn fy iaith ddewisol

 
Roedd hyn yn bwysig iawn i mi, gan fy mod wedi bod derbyn addysg cyfrwng Cymraeg trwy gydol fy mywyd ac roeddwn i’n awyddus i barhau. Rwy’n teimlo’n llawer mwy cyfforddus yn ysgrifennu a siarad yn y Gymraeg o gymharu â’r Saesneg. Wrth wybod y byddwn yn gallu gwneud hyn, roeddwn yn poeni llai am ddechrau’r brifysgol.
 

2. Amgylchedd croesawgar

 

Glan Llyn

Glan Llyn


 

Gan fod y dosbarthiadau’n llai o faint na’ch grŵp seminar arferol, mae pawb o fewn y grŵp yn agos iawn, mae’n gwneud eich wythnos gyntaf yn y brifysgol yn brofiad llai brawychus. Roeddwn yn teimlo’n gyfforddus iawn yn fy nosbarth, mae’n amgylchedd cynnes a chroesawgar ac mae’n haws trafod a gofyn cwestiynau.
 

3. Y profiadau

 
Drwy astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, mae llawer o gyfleoedd yn codi ac nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol ohonynt, gan gynnwys:
 

 • Y cyfle i fynd i Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Glan Llyn gyda’r Coleg Cymraeg am benwythnos llawn sgiliau adeiladau tîm a chwrdd â myfyrwyr eraill o wahanol brifysgolion – penwythnos grêt!
 •  

 • Sesiynau Clinig Iaith a ddarperir i helpu siaradwyr Cymraeg ddatblygu hyder yn yr iaith.
 •  

 • Ysgoloriaethau ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio trwy gyfrwng y Gymraeg gwerth £250 – mae gwybodaeth ar sut i gael mynediad i’r ysgoloriaeth ar wefannau Metropolitan Caerdydd a’r Coleg Cymraeg.
 •  

  4. Gwneud Ffrindiau Newydd

   
  Gall gwneud ffrindiau yn y brifysgol fod yn brofiad nerfus. Yn fy mhrofiad i, fe wnes i wneud ffrindiau ar fy nghwrs o’r diwrnod cyntaf. Mae pawb yn gyfeillgar iawn ac fe wnaethom glicio’n syth. Rwyf wrth fy modd cael bod mewn grŵp lle mae pawb yn ffrindiau da.
   

  5. Y ffaith bod gennym ni’r tiwtoriaid GORAU

   
  Dim ond y tiwtoriaid GORAU sydd gennym ni ‘Welshies’ (dyma’r enw ni’n galw ar ein hunain!). Mae Dyddgu ac Angharad yn anhygoel. Ni fyddwn yn oedi i ofyn iddyn nhw nac mynd i’w weld am unrhyw beth. Nid oes unrhyw beth yn ormod o drafferth, ac maent yn mynd tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir gan diwtoriaid. Hebddyn nhw ni fyddwn wedi gallu ymgartrefu i’r brifysgol fel yr wyf.
   
  Os ydych chi’n ystyried astudio ym Met Caerdydd ac mae rhan o’ch cwrs ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, ewch amdani! Yn fy mhrofiad i yn y brifysgol hyd yn hyn, dyma un o’r pethau gorau rydw i erioed wedi ei wneud a byddwn i ar goll heb fy nghyd ‘Welshies’.
   
  Hoffi’r blog yma? Darllenwch ein blogiau Cymraeg eraill.