Fe wnaeth fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd hedfan, roeddwn yn astudio’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr. Tuag at ddiwedd y flwyddyn roeddwn wedi dechrau pryderu am fy nyfodol fel dylunydd ac yn poeni ni allwn barhau creu gwaith nac yn gwybod ble i wneud fy ngwaith. Ar yr adeg roeddwn yn canolbwyntio yn bennaf ar ddarganfod swydd i allu mi aros yn y ddinas.

Ar ôl ein sioe gradd cefais gyfle i arddangos yn Llundain yn New Designers ble cefais wobr One Year In. Rhan o’r wobr oedd cael lle blwyddyn nesaf mewn arddangosfa yn dathlu entrepreneuriaid dylunio sydd wedi lansio eu busnesau yn ddiweddar.

Yn y bôn, roedd Inc Space yn cynnig mynediad i ofod stiwdio a chyfleusterau i oddeutu 10 o raddedigion diweddar CSAD i lansio a datblygu eu busnesau fel artistiaid, dylunwyr neu wneuthurwyr am flwyddyn ychwanegol.

Y noson honno llenwais gais hwyr iawn, a chefais wahoddiad am gyfweliad, ac roeddwn yn ffodus iawn bod lle wedi dod ar gael. Byddai’r buddsoddiad cychwynnol yn unig i sefydlu stiwdio i mi fy hun wedi bod yn aruthrol, roedd y syniad imi aros am flwyddyn arall ar y campws a manteisio ar y gweithdai a’r cyfleusterau anhygoel oedd gan CSAD i’w cynnig yn un gyffrous – yn ogystal â gallu cael cefnogaeth gan y tîm technegol i ddatblygu fy sgiliau ymarferol.

Mae eleni wedi bod yn gyfle gwych i mi ddod o hyd i’m llais fel gwneuthurwr a dysgu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen arnaf i ddod yn fasnachwr. Rydym yn gweithio ochr yn ochr â Chanolfan Entrepreneuriaeth Caerdydd Met sy’n darparu gweithdai â chyngor i sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i lwyddo yn ein gyrfaoedd dewisol yn y tymor hir.

Gyda fy nghwaith yn Sioe Raddedig Haf 2019

Mae gennym gyfle i gymryd rhan mewn gweithdai gydag arbenigwyr allanol yn y sector creadigol a dysgu mwy am farchnata, ysgrifennu creadigol, rhwydweithio, delio â ffigurau a rhai agweddau llai hwyliog ond yr un mor hanfodol ar fusnes.

Rwy’n teimlo’n ffodus iawn fy mod i’n gallu cydbwyso swydd a dod i mewn i’r stiwdio unrhyw bryd i weithio. Mae pawb yn y stiwdio yn gefnogol iawn i’w gilydd ac mae llawer o gyfleoedd ar gyfer cydweithredu wedi’u trafod. Mae’r cyfan yn gyffrous iawn!