Fy enw i yw Mari Rees ac astudiais i Addysg a Chymraeg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd rhwng 2014 a 2017. Dwi’n falch iawn fy mod i wedi cael y cyfle i astudio fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg ac roedd e’n help mawr i mi wrth drio am fy swydd gyntaf ar ôl graddio.

Diwrnod Graddio 2017! 

Pan oeddwn i’n penderfynu ble roeddwn i eisiau astudio roedd aros yng Nghymru yn bwysig iawn i mi gan fy mod yn gobeithio astudio o leiaf rhan o fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Es i ar ddiwrnod agored i ymweld â Phrifysgol Met Caerdydd ac roedd y cwrs yn sefyll mas oherwydd y canran o’r cwrs oedd ar gael yn y Gymraeg. 

Cyflwyno fy nhraethawd hir!

Un fantais fawr i mi am astudio drwy’r Gymraeg yw bod y grwpiau yn y darlithoedd/seminarau yn llai. Mae hyn yn golygu eich bod yn adeiladu perthnasoedd lot agosach gyda’ch cyd-fyfyrwyr ac mae’r darlithwyr yn dod i’ch nabod chi lot yn well sy’n eu galluogi nhw i roi mwy o gymorth i chi fel unigolyn.

Mae gan bawb gryfderau gwahanol ond bydd gan y rhan fwyaf o bobl yr un cwestiynau ac mae’r ffaith eich bod chi’n dod i nabod eich gilydd yn golygu bod pawb yn fwy parod i helpu ei gilydd. Mae cyfryngau cymdeithasol heddiw yn ddefnyddiol i gadw mewn cysylltiad rhwng darlithoedd ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am unrhyw waith.

Dwi nawr yn gweithio yn swyddfeydd CBAC yng Nghaerdydd fel swyddog sicrhau ansawdd ar adnoddau digidol. Dechreuais weithio yna yn eitha’ sydyn ar ôl gorffen fy astudiaethau.


Sioe Hyfforddiant a Thechnoleg Addysg Prydain

Mae’r swydd yn gyfuniad perffaith o’r ddwy ochr o fy ngradd ac mae’n gyfle perffaith i mi ddefnyddio’r sgiliau dysgais i drwy gydol fy amser yn y brifysgol. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan fawr o fywyd ddydd i ddydd CBAC ac roedd e’n hanfodol i mi gael sgiliau iaith o safon uchel i wneud fy swydd.

Fyswn i’n argymell yn fawr eich bod yn cymryd y cyfle i astudio drwy’r Gymraeg. Hyd yn oed os nad ydych chi’n hynod o hyderus yn eich sgiliau iaith mae’n gyfle gwych i wella eich iaith lafar ac ysgrifenedig.

Wrth chwilio am swydd fydd eich gallu i siarad Cymraeg yn hynod o fanteisiol ac yn edrych yn dda ar eich CV gan eich gwahaniaethu chi o’r bobl eraill sy’n trio am yr un swydd. Mae’r cyrsiau Cymraeg ym Mhrifysgol Met Caerdydd yn datblygu bob blwyddyn sy’n golygu fod yna mwy a fwy o ddewis ar gael i fyfyrwyr fel chi!

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma