hannah featured image

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig gyda llwythi o bethau anhygoel i gynnig. Un o fy hoff lefydd yw’r arcedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys siopau gemau fideo, dillad ail-law, hufen-ia wedi ei greu gan hylif nitrogen, neu siop pice ar y maen: Fabulous. Atyniad arall sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas yw Castell Caerdydd, mae’n bosib archebu allwedd i’r castell os rydych yn byw yng Nghaerdydd hyd yn oed. Bydd yr allwedd yn rhoi mynediad i chi gael daith o amgylch y ddinas, ffilmiau arswyd, dangosiadau awyr agored yn yr haf a llawer mwy.

Os rydych chi’n hoff o weld Chwaraeon yn y brif ddinas, Caerdydd yw’r lle gorau i fod. Yn ddiweddar cefais y cyfle i fynd i rai o’r gemau rhyngwladol rygbi cartref, gan wylio Cymru yn herio rhai o’r tîmau mwyaf a gorau yn y byd!

Yn gwylio Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Does dim ots os ydych chi’n gwylio gemau Cymru yn achlysurol, dim ond yn dilyn y Chwe Gwlad neu dim clyw beth sy’n mynd ymlaen; mae’r balchder rydych yn ei deimlo yn y cyfnod yma o Chwaraeon yn deimlad arbennig. Dwi hefyd yn mwynhau mynd i wylio gemau tîm hoci ia Cardiff Devils, sydd yn cynnig tocynnau rhatach i bawb sydd o dan 21.  

Os rydych yn ddigon ffodus i gael diwrnod heulog, mae’n bosib cerdded o Brifysgol Metropolitan Caerdydd i’r dre trwy’r Llwybr Taff. Gallwch gael picnic o fewn un o’r caeau prydferthfel Parc Bute, Parc y Rhath neu gallwch hyd yn oed gael bws dwr i’r Bae Caerdydd.

Pan rydym ni’n trafod gwyl a digwyddiadau, mae Caerdydd yn cynnig llawer o ddigwyddiadau yn flynyddol. Un gwyl sy’n sefyll mas yw Tafwyl. Gwyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymrreig yw Tafwyl. Mae’n ddigwyddiad sy’na gored i bawb- siaradwyr Cymraeg neu beidio, ac yn cynnwys cymysgedd fywiog o gerddoriaeth, llenyddiaeth, drama, comedi, celf, chwaraeon a diod.