rhodri featured

Helo! Fy enw i yw Rhodri ac eleni dwi wedi bod yn astudio ar y cwrs Meistr Darlledu Chwaraeon yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Cyn hynny, roeddwn i’n astudio ar y cwrs israddedig Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieitheg ym Met Caerdydd, felly roedd hi’n braf i ddychwelyd nôl i’r brifysgol!


DARLLEN MWY →


sioned featured

Helo! Fy enw i yw Sioned a dwi ar hyn o bryd yn fy nyddiau olaf o astudio’r cwrs TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Am y tair blynedd cyn dechrau’r cwrs, roeddwn i’n astudio gradd Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Efrog. Mae symud yn ôl i De Cymru ac,  yn enwedig, symud yn ôl …

DARLLEN MWY →

hannah featured image

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig gyda llwythi o bethau anhygoel i gynnig. Un o fy hoff lefydd yw’r arcedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys siopau gemau fideo, dillad ail-law, hufen-ia wedi ei greu gan hylif nitrogen, neu siop pice ar y maen: Fabulous. Atyniad arall sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas yw Castell …

DARLLEN MWY →

Miriam Hedd Williams

Helo! Miriam Williams ydw i, a fi yn fy nhymor olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dros y bedair mlynedd diwethaf, dwi wedi cael amrywiaeth o brofiadau yn gweithio gyda chleifion mewn ysbytai, ysgolion a chlinigau. Roedd hyn yn cynnwys …

DARLLEN MWY →

Derith Rhisiart

Flynyddoedd yn ôl doedd dim llawer o ddewisiadau ar gael yn ein hysgol ni i astudio pynciau diddorol ac roedd yna ddisgwyliad i chi fod yn athro neu i fod yn berfformiwr/actor.

Doeddwn i ddim eisiau bod yn athro gan fod fy rhieni yn dysgu a …

DARLLEN MWY →

Sara Patterson Feature Image

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. 
Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol. 

Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg? 

Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …

DARLLEN MWY →

Llun feature Patagonia

Dyma ni, criw Patagonia 2019. Roeddem ni’n ffodus iawn o gael ein dewis ar gyfer y daith i Batagonia, a rydym yn ddiolchgar i Global Opportunities am y cyfle. Tair wythnos o wirfoddoli yn y Wladfa, a ymweld â thri ysgol Gymraeg, 8,000 o filltiroedd o Gymru! 4 myfyrwyr, 3 wythnos, 2 …

DARLLEN MWY →

Dione Featured

Haia! Fy enw i yw Dione Rose ac rydw i newydd raddio mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Wedi i mi orffen fy ngradd israddedig erbyn nawr, rwyf yn llawn gwerthfawrogiad am y manteision a chyfleoedd a dderbyniwyd fel canlyniad o astudio ar gwrs dwyieithog. Rydw i’n mynd i …

DARLLEN MWY →Shwmae, fy enw i yw Sara Patterson, ac rwy’n fyfyrwraig ail flwyddyn sy’n astudio gradd BSc Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

DARLLEN MWY →Yn ddiweddar bues i a grŵp o fyfyrwyr Met Caerdydd yn Aberystwyth i fwynhau ym mhenwythnos y Ddawns Ryngol. Roeddem yn ymuno ar y trip gyda Chymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd.  

Heb os, y ddawns Ryngol ydy un o brif uchafbwyntiau calendr unrhyw fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg drwy gydol y wlad.

DARLLEN MWY →
Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

DARLLEN MWY →