aled james featured

Helo! Fy enw i yw Aled James a dwi newydd gorffen fy nghwrs TAR ysgol gynradd ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Hon oedd fy mlwyddyn gyntaf ym mhrifysgol Met Caerdydd.

Yn y blog yma byddaf yn ysgrifennu am fy mhrofiadau yn ystod y cwrs TAR Cynradd eleni a pham fy mod i wedi dewis gwneud y cwrs trwy’r cyfrwng y Gymraeg. Byddaf hefyd yn sôn am rhai profiad gwaith/lleoliad, a sut oedden i’n meddwl y bydd y profiadau yn helpu gyda fy ngyrfa wrth symud ymlaen.

Dewisais Prifysgol Met Caerdydd oherwydd ei fod yn caniatáu I mi barhau â’m haddysg trwy gyfrwng Cymraeg. Gyda’r meintiau grwpiau llai, llwyddais i ddatblygu perthynas agos gyda fy mentoriaid prifysgol a roedd y profiad yn un cadarnhaol ar y cyfan. Roedd maint y grwpiau yn ei gwneud hi’n hawdd i mi ffurfio perthnasoedd gyda’m cydweithwyr a darparu cymuned agos i mi.

Yn y ddwy ysgol, roeddwn i’n teimlo ar unwaith bod fy sgiliau wedi’u datblygu gan y cyfleoedd eang a gynigiwyd i mi. Llwyddais i arwain rhai prosiectau STEM, mynd ar deithiau ysgol, bod yn rhan o ddiwrnodau hyfforddi athrawon a diwrnodau iechyd a lles i ddisgyblion a hefyd wnes i gael profiad gydag ystodau oedran a datblygu’r holl sgiliau sy’n ofynnol i fod yn athro da yn y pen draw.

Dwi wedi cael nifer o brofiadau cadarnhaol yn gweithio mewn ysgolion cynradd eleni gyda fy nghwrs TAR Addysg Gynradd

Yn anffodus, doedd fy mlwyddyn TAR ddim wedi gorffen fel yr oeddwn yn ei ddychmygu oherwydd COVID-19. Oherwydd hyn, treuliais 5 wythnos yn unig yn fy ail brofiad addysgu. Roedd y brifysgol yn wych yn ystod yr amser hwn, nid yn unig y gwnaethant ddarparu cyfarfodydd gyda’n mentoriaid i wirio sut yr oeddem, ond fe wnaethant hefyd ddarparu rhai syniadau i ni o wahanol gyrsiau ar-lein y gallem eu gwneud i ddatblygu ein hunain ymhellach.

Wrth edrych yn ôl ar fy mhrofiad eleni yng Nghaerdydd, ni allaf ei ganmol yn ddigonol, hyd yn oed gydag anawsterau Covid, roedd y profiad yn un cadarnhaol na fyddwn yn ei newid.

Mae fy mlwyddyn TAR wedi bod yn anhygoel. Dwi wedi bod yn ffodus i gwrdd â phobl a fydd yn ffrindiau am oes. Mae’r cwrs wedi datblygu fy ngalluoedd addysgu, ond hefyd wedi darparu cyfoeth o brofiadau bywyd sy’n amhrisiadwy i mi.

Mae fy mhrofiad ar leoliad a phrifysgol wedi rhoi cyfle i mi ddechrau gyrfa fy mreuddwyd mewn ysgol fendigedig ym mis Medi. Rwyf hyd yn oed wedi bod yn ddigon ffodus i gael y cyfle i weithio ar ochr un o fy ffrindiau cwrs Met. Ni allaf aros i ddefnyddio’r holl bethau a ddysgais o fy astudiaethau a’m harferion am flynyddoedd i ddod. Byddaf yn hapus i argymell Met i unrhyw un sy’n chwilio am brofiad addysgol unigryw.