Featured Image 2

Helo! Fy enw i yw Hannah a dwi newydd ddechrau yn fy mlwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Reoli yn astudio Rheoli Digwyddiadau. Er fy mod i wedi derbyn fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg roeddwn yn ansicr os oeddwn am ddychwelyd yn ôl i’r brifysgol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl tair blynedd o beidio siarad yr iaith.

Ar ôl gorffen ysgol uwchradd yr unig adeg cefais i’r cyfle i ddefnyddio’r iaith Gymraeg yw oes oedd rhywun yn y siop yn gweld fy mathodyn Cymraeg ac i gael sgwrs. Ar ôl hyn, symudais o Gymru i fyw yng Nghanada am sbel, yr unig adeg roeddwn yn gallu siarad Cymraeg yw pan oedd rhywun yn sôn am Gavin & Stacey ac eisiau i mi ddweud brawddeg hollol ryfedd! Mewn sefyllfaoedd fel hyn mae’n hawdd anfgofio pob gair o Gymraeg, eich enw, lle chi’n byw ac os ydych yn hoffi coffi neu beidio!

Roedd dewis i ddod i brifysgol yn benderfyniad ofnus, roeddwn yn poeni am ddysgu yn Saesneg ar ôl fod mewn addysg Gymraeg am fy holl fywyd. Roeddwn yn gofyn i fy hun, “ydw i dal yn gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ar ôl amser mor hir?”, Byddai’n cofio unrhyw beth?”.

Ar fy ail ddiwrnod gwnaeth Kelly Young gyflwyno ei hun fel y darlithydd Cymraeg ar fy nghwrs ac yn ffodus roedd rhai o’r modiwlau wedi cael ei dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg. Roedd gen i nifer o gwestiynau, fel “Bydd y modiwlau yma yn datblygu fy ngallu yn yr iaith? Neu byddwn yn ffeindio’r modiwlau yn heriol gan fy mod i ddim wedi gallu siarad yr iaith am dair blynedd.

Ar ôl cael sgwrs gyda Kelly a thrafod sut mae’r brifysgol yn trin a modiwlau dwyieithog, roeddwn yn sicr fy mod i am astudio rhan o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi wedi dewis i astudio dau fodiwl yn Gymraeg eleni ac wedi ymuno a chymdeithas ‘GymGym Cymraeg’, i neud ffrindiau gyda myfyrwyr cyfrwng Cymraeg eraill.

Byddwn yn annog pawb i geisio astudio yn y Gymraeg gan ei fod yn rhoi cyfle i chi barhau i ymarfer yr iaith o gwmpas eraill sydd hefyd yn ceisio gwella eu hiaith. Nid oes angen i’ch Cymraeg fod yn berffaith i astudio yn Gymraeg gan fod cymaint o gymorth ar gael i’ch helpu. Mae’n gyfle gwych i ddod yn rhan o gymdeithas gyfeillgar lle gallwch wneud cynnydd ar gyflymder sy’n siwtio chi.