Rwyt ti wedi darllen y prosbectws, wedi ymweld â’r wefan ac wedi gwylio ychydig o fideos- efallai dy fod di hyd yn oed wedi bod ar ddiwrnod agored- ond beth yw bywyd fel myfyriwr Cymraeg ym Met Caerdydd?

Mae ein blogiau myfyrwyr yn cynnig golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt ein myfyrwyr.

Oes gen ti ddiddordeb i ysgrifennu blog?

Os wyt ti’n fyfyriwr presennol neu ddiweddar yn Met Caerdydd beth am ysgrifennu blog am dy brofiadau!

Ni’n edrych am fyfyrwyr o’r cyrsiau cyfrwng Cymraeg i ysgrifennu blog am eu profiadau o astudio ym Met Caerdydd. Beth ydych chi’n gallu cael? Ni’n cynnig taleb Amazon gwerth £10 ar gyfer pob blog sy’n cael ei hysgrifennu.

Os oes gen ti ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostia ar MEMatthews@cardiffmet.ac.uk  gyda dy enw llawn, pa gwrs rwyt ti’n ei astudio.

Trawslwytha ein canllaw blogio i ddarganfod mwy