Rydych chi wedi darllen y prosbectws, wedi ymweld â’r wefan ac wedi gwylio’r fideos- efallai eich bod chi hyd yn oed wedi bod ar ddiwrnod agored- ond beth yw bywyd fel myfyriwr Cymraeg ym Met Caerdydd?

Rydym yn credu mai’r bobl gorau i ddweud wrthych yw ein myfyrwyr.

Mae ein blogiau myfyrwyr yn cynnig golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt ein myfyrwyr.

Blogiwch i ni

Os ydych chi’n fyfyriwr presennol neu ddiweddar yn Met Caerdydd, rydym eisiau clywed gennych

Rydym ni’n edrych am fyfyrwyr o’r cyrsiau cyfrwng Cymraeg i ysgrifennu blog am eu profiadau o astudio ym Met Caerdydd. Rydym ni’n cynnig taleb Amazon gwerth £10 ar gyfer pob blog.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan, e-bostiwch ni ar MEMatthews@cardiffmet.ac.uk  gyda’ch enw llawn a pha gwrs rydych yn ei hastudio

Trawslwythwch ein canllaw blogio i ddarganfod mwy