Su’mae, Dylan Nicholas ydw i, ac mi raddiais mewn cwrs israddedig BA Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd hi’n gam naturiol i mi astudio fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan fy mod i wedi derbyn fy addysg gyfredol trwy fy mamiaith. Ond pam cwrs busnes dwi’n eich clywed chi’n gofyn….

Wel, fe astudiais gwrs busnes gan ei fod yn gwrs eang, gydag amryw o lwybrau a chyfleoedd o fewn y maes. Datblygodd fy niddordeb o fewn y sector wrth weithio gyda’r cwmni teuluol sef trefnwyr angladdau yng Nghwm Gwendraeth.

Yma, cefais y cyfle i gael mewnwelediad go iawn ar sut i redeg busnes. O ganlyniad, defnyddiais y profiad yn y maes trefnu angladdau i’m mantais drwy ei ddefnyddio fel sylfaen wrth ysgrifennu fy mhrosiect menter yn y drydedd flwyddyn.

Yn graddio gyda fy chyd-fyfyrwyr a darlithwyr

Mae nifer o fanteision astudio trwy gyfrwng y Gymraeg fel yr ydych yn gwybod eisioes, ond cefais cyfle i fod yn llysgennad i’r Coleg Cymraeg yn ystod fy astudiaethau, a bûm yn ddigon ffodus i deithio i Batagonia gyda fy nghyd-fyfyrwyr a’r darlithwyr am bythefnos. Rhyngweithion ni gyda chyd-Gymry, a datblygu perthynas gyda Phrifysgol FCE Patagonia San Juan Bosco. Yn sicr, ni fydd y cyfle hwn wedi dod oni bai fy mod wedi astudio cwrs Cymraeg!

Dwi bellach yn dal i fyw yng Nghaerdydd, ac mae fy mhrofiadau hyd yma wedi fy mharatoi at swydd marchnata yn y sector gyhoeddus gyda Chwmni Trafnidiaeth Cymru. Yma, dwi’n trosglwyddo’r hyn a ddysgais yn yr ystafell ddosbarth a’i rhoi ar waith, gan adeiladu gwasanaeth heb ei ail trwy farchnata yn Gymraeg.

Byswn i’n cynghori’n fawr i fyfyrwyr neu ddarpar-fyfyrwyr i gofleidio’r amser yn y brifysgol gan fod tair blynedd wir yn hedfan!

Yn gweithio fel llysgennad i’r Met yn yr Eisteddfod Genedlaethol flwyddyn ddiwethaf!