featured photo

Helo! Fy enw i yw Gwen ac dwi ar hyn o bryd yn astudio’r cwrs mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff! Ar hyn o bryd rwy’n dod tuag at ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf yma yn y Met. Dyma yw fy mhrofiad i o fyw yma ar gampws Cyncoed eleni.

Ar y campws dwi’n byw mewn fflat o’r enw Stuttgart 2 gyda saith o  fyfyrwyr eraill. Cyn dod i’r brifysgol roedd y syniad o symud o’r Gogledd i fyw lawr yn y de yn rhywbeth roeddwn yn sicr yn poeni amdano..sydd yn beth hollol naturiol! Dwi’n gallu dweud yn sicr yn edrych nôl ar fy mhrofiad eleni bod  byw yma ar y campws wedi bod yn un o’r pethau gorau am y flwyddyn gyntaf.

Rwy’n byw gyda saith myfyriwr arall ac mae pawb yn hollol wahanol yn eu ffyrdd ei hunain. Rwy’n byw gyda dau berson arall sydd yn gwneud yr un cwrs a fi ac mae pawb arall yn gwneud cyrsiau gwahanol. Mae hyn yn beth da oherwydd dydych ddim yn ymwneud a’r un bobl drwy’r adeg ac rydych yn gwneud ffrindiau gwahanol. Mae un bachgen yn fy fflat sydd yn dod o’r Ariannin ac un o Loegr sydd yn dod a bob ar draws y byd at ei gilydd. Mae’n brofiad cael gweld arferion byw pobl o wledydd eraill.

Dwi wedi gwneud ffrindiau grêt yn byw mewn neuadd

Gan fy mod yn byw ar y campws Cyncoed ac yn astudio chwaraeon mae popeth rwyf ei angen yma ar gampws. Does dim angen codi yn wirion o gynnar cyn mynd i ddarlithied oherwydd fe allwch gerdded yno mewn llai na 5 munud. Mae yna gampfa am ddim i fyfyrwyr ar y campws sydd yn agored bob awr ac fe allwch fynd yno a gwneud beth bynnag rydych chi eisiau. Gan fod y campws yma yn un chwaraeon mae pob math o chwaraeon ar gael yma. Rwyf yn chwarae hoci i’r 3ydd tîm a mae’r cae ymarfer rhyw 3 munud i ffwrdd sydd yn hynod o gyfleus i ymarfer a chwarae.

Yn ychwanegol i hyn i gyd mae yna undeb i’r myfyrwyr ble mae partïon timau yn digwydd ar nos Fercher felly mae pawb allan yn gwisgo pob math o bethau. Mae man yma hefyd i fynd allan i wneud gwaith I gael newid o’ch fflat. Yn bwysig mae bwyd lyfli yma os ydych chi wedi cael ddigon ar goginio drosoch chi eich hun!

Felly dyma yw fy mhrofiad i o fyw ar gampws ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac beth yw rhai o fy hoff bethau o byw ar gampws.