Meilyr Jones Featured

Fy enw i yw Meilyr Jones a dwi newydd ddechrau ar fy mhedwaredd flynedd yn astudio yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Yn wreiddiol o Fangor yng Ngogledd Cymru, mae’r brifysgol a Chaerdydd wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd i hyd yma felly.

Dechreuodd fy nhaith yn y brifysgol wrth astudio cwrs newydd sbon sef, Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol. Wrth ymchwilio i mewn i gyrsiau a phrifysgolion yn y chweched dosbarth, roedd y cwrs yma yn sefyll allan.

Chwaraeon oedd wastad fy mhrif niddordeb, roeddwn wrth fy modd yn cymryd rhan mewn pob math o chwaraeon gwahanol ac hefyd yn dechrau mwynhau ei astudio fel pwnc academaidd. Roeddwn hefyd, wedi derbyn holl fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn hynod mwy cyfforddus dysgu drwy fy mamiaith.

Roedd y penderfyniad i gyfuno’r ddau ffactor yma yn un hawdd felly. Roeddwn wrth fy modd fod modd astudio fy mhrif ddiddordeb yn bellach drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn edrych ymlaen, symud o ardal reit fach yn y Gogledd i’r ddinas fawr yng Nghaerdydd!

Wrth astudio’r cwrs israddedig, un modiwl roeddwn yn mwynhau nag unrhyw un arall, moeseg oedd y modiwl yma. Roedd y pwnc yma yn fy niddori gymaint, ac wrth ysgrifennu fy nhraethawd hir yn y pwnc, sylweddolais fod diddordeb gennyf astudio’r pwnc ymhellach.

Wrth edrych ar gyrsiau posib ôl-radd des i hyd o’r cwrs MA Cymdeithaseg a Moeseg Chwaraeon. Roedd y syniad o allu astudio moeseg yn bellach a’i gyfuno gyda phwnc newydd yn apelio i mi. Wedi trafod y cwrs gyda thiwtoriaid, a oedd yn gefnogol iawn, roedd yn ddewis hawdd i gario ‘mlaen fy astudiaethau yma ym Met Caerdydd.

Erbyn hyn, dwi chwe wythnos mewn i’r cwrs ac yn sicr fy mod wedi gwneud y penderfyniad cywir. Mae’r cam o’r cwrs israddedig yn un heriol, ond mae’r ffaith fy mod yn nabod y darlithwyr eisoes ac yn gyfforddus yn astudio yn y Brifysgol yn ei wneud llawer haws!

Dwi nawr yn edrych ‘mlaen parhau gyda fy astudiaethau am weddill y flwyddyn, parhau i ddysgu a graddio gyda gradd meistr a fydd gobeithio yn sylfaen dda ar gyfer y cam nesaf yn fy nhaith bywyd. Dwi wrth fy modd yn cario ‘mlaen fy astudiaethau mewn moeseg ac mae’r pwnc newydd, cymdeithaseg, yn ddiddorol dros ben. Rydw i nawr yn edrych ‘mlaen parhau fy hastudiaethau am weddill y flwyddyn, parhau i ddysgu a graddio gyda gradd meistir a fydd gobeithio yn sylfaen dda ar gyfer y cam nesaf yn fy nhaith bywyd.