Siwmae! Fy enw i yw Lowri edwards ac astudiais Chwaraeon ac Addysg Gorfforol fel cwrs israddedig ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Trwy gydol fy ngradd israddedig, astudiais fodiwlau trwy’r Gymraeg ac roeddwn i’n un o’r myfyriwr cyntaf i gyflwyno fy noethuriaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Graddiais o fy nghwrs yn 2013 ac enillais wobr rhaglen am y perfformiad academaidd orau.

Yna, roeddwn yn ffodus i ddechrau fy noethuriaeth wedi’i chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gorffennais yn 2018. Erbyn nawr, rwyf wedi cwblhau fy noethuriaeth, yn ‘Dr’ Lowri Edwards ac yn darlithio’n ddwyieithog yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau iechyd ym Met Caerdydd. Priodoledd craidd a chyson trwy fy nhaith hir fel myfyriwr oedd yr iaith Gymraeg.

Llun o Lake Marie

Wedi fy ngeni i deulu di-Gymraeg mewn ardal ddifreintiedig yng nghymoedd De Cymru, rwy’n ddiolchgar bob dydd am y penderfyniad a wnaeth fy rhieni i ddanfon mi i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg.

Yn wir, nid wyf yn credu y buaswn wedi llwyddo cymaint yn fy ngradd israddedig os nad oedd y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael ym Met Caerdydd. Roedd y grwpiau bach wedi cynyddu fy hyder i mi ofyn mwy o gwestiynau, cael trafodaethau proffesiynol beirniadol gyda darlithwyr a rhoi’r cyfle i mi weithio i’r Urdd fel hyfforddwr cyflogededig.

Yn 2013, enillais wobr Hyfforddwr y Flwyddyn Chwaraeon Caerffili yn seiliedig ar fy hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg gyda’r Urdd.

Gwobr Hyfforddwr y Flwyddyn

Agorodd fy mhrofiadau o fy ngradd y drws i mi wneud cais am ysgoloriaeth PhD wedi’i hariannu gan y Coleg Cymraeg. I fod yn deg, roeddwn i’n meddwl ei fod yn ergyd hir ond fe wnes i gais, ac i fy syndod, roeddwn i’n lwyddiannus!

Roedd fy PhD yn cynnwys gweithio gydag athrawon ysgolion cynradd ar raglen datblygiad proffesiynol llythrennedd corfforol. Roedd hyn yn cynnwys gweithio o fewn ysgolion cynradd gydag athrawon blwyddyn 6. Roeddwn i wrth fy modd yn casglu’r data, roedd yn brofiad gwirioneddol anhygoel!

Llun graddio PhD gyda Dr Anna Bryant ac Yr Athro Stephen-Mark Cooper

Ar ben hynny, trwy gydol fy noethuriaeth, cefais gyfleoedd i deithio o gwmpas y byd. Yn 2016, deithiais i gynhadledd yn Wyoming yn y DU. Cefais y cyfle i ddringo’r mynyddoedd creigiog, Snowy Range, Llyn Marie, yn ogystal a chyflwyno fy ngwaith PhD.

Yn yr Haf 2018, deithiais i Gaeredin yn yr Alban i gyflwyno mewn cynhadledd ryngwladol ar Addysg Gorfforol. Yn Tachwedd 2018, teithiais i Adeliade yn Awstralia i gyflwyno poster o fewn gynhadledd Plant Iachus ac Egniol.

Cydweithwyr o Hong Kong

Roedd y profiadau yma yn anhygoel i gwrdd a chydweithwyr o’r un anian o ledled y byd sy’n angerddol am Addysg Gorfforol a chynyddu’r ymgysylltiad plant a gweitharedd corfforol. Roedd hefyd cyfleoedd i gyhoeddi papurau trwy’r Gymraeg a’r Saesneg gyda chydweithwyr o gwmpas y byd, megis Awstralia. Ni allaf gredu fy mod i wedi bod mor lwcus o gael y cyfleoedd gwych

Nawr, mae gen i fy swydd ddelfrydol – darlithio Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn ddwyieithog ym Met Caerdydd, a dwi wrth fy modd!