Helo, Ella ydw i, graddiais i o Brifysgol Metroplitan Caerdydd gyda BA Celf Gain yn 2017. Heddiw, dwi’n astudio Meistr mewn Celf Gain ym Mhrifysgol Newcastle. Yn bresennol, dwi’n gweithio tuag at arddangosfa unigol yn Newcastle ac rwyf wedi cyrraedd rhestr fer ‘Gillian Dickinson Cerflunydd Ifanc y Flwyddyn Gogledd Ddwyrain 2019.’

Profiad ar y cwrs Celf Gain?

Dysgais nifer eang o brosesau a sawl techneg ar y cwrs yn amrywio i gastio mewn efydd, i greu ‘sglein’ fy hun mewn cerameg, i gastio sawl gwrthrych a thechnegau etcho a phrintio. Darganfyddais ffyrdd pwysig i ymchwilio a chefnogi fy nghysyniadau. Roedd yn rhaid cadw blog yn ystod y tair blynedd sy’n adlewyrchu eich gwaith ac syniadau. Roedd hyn yn ffordd dda i gadw cofnod o’ch gwaith ac ysgrifennu eich meddyliau mewn un lle.

Fy ngwaith efydd

Yn yr ail flwyddyn ar y BA cefais y cyfle i arddangos fy nghwaith mewn nifer o safleoedd yng Nghaerdydd fel rhan o’r cwrs. Mae hyn wedi dangos y pwysigrwydd hysbysebu a chyd weithio fel tîm er mwyn creu arddangosfa lwyddiannus.

Mae’r sîn celf yn fywiog yng Nghaerdydd ac mae nifer o gyfleoedd tu fewn a thu allan i’r brifysgol. Mae’r siawns i siarad gydag artistiaid yn y gymuned gelf wedi helpu fy hyder i siarad am fy nghwaith. trwy siarad a sgwrsio gydag artisiaid rwyf wedi ennill gwybodaeth ac ysbrydoliaeth yn fy ymarfer.

Lluniau o fy nghwaith yn fy mlwyddyn olaf ar cwrs BA Celf Gain

Profiad arbennig oedd bod yn rhan o’r prosiect ‘Cymru yn Fenis.’ Cefais y cyfle i weithio a byw yn Fenis am fis fel goruchwyliwr yn y pafiliwn Cymraeg gyda gwaith James Richards. Cyfarfodais artisiaid a ffrindiau newydd o bob rhan o’r byd,

Bwytais bwyd Eidaleg bendedig ac yn dilyn y profiad cefais fentoriaeth a chyfle i arddangos gyda’r goruchwylwyr eraill yn g39 yng Nghaerdydd, lleoliad gwych sy’n hybu gyrfaoedd artistig.

Llun ffilm 35mm o Fenis

Beth ddysgais ar y cwrs BA?

  • Mae dysgu nifer eang o dechnegau celf yn bwysig tra mae gennych chi’r cyfleusterau gwych.
  • Mae gan bob tiwtor a thechnegydd syniadau a phrofiadau gwahanol, mae clywed barnau gwahanol yn angenrheidiol i feddwl am syniadau.
  • Yn y llyfrgell mae’r adran gelf yn wych, dwi’n difaru peidio defnyddio gymaint.

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma