maris latham feature

Shwmae! Fy enw i yw Maris a dwi newydd raddio o’r cwrs Cyfathrebu Graffig yn yr Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd. Yn edrych yn ôl ar fy amser ar y cwrs, dwi ddim yn gallu credu pa mor gyflym aeth yr amser!

Beth fwynheuais i fwyaf? Dwi ddim yn gallu rhoi un ateb, ond mae un neu ddau peth sy’n sefyll allan… Y teimlad o’r gymuned sy’n rhedeg trwy’r cwrs, yn enwedig gyda’r darlithwyr a’r ffrindiau cwrddais i dros y tair mlynedd. Er fy mod i wedi gadael erbyn hyn, dwi dal yn gwybod bydda i’n rhan o’r gymuned am byth! Mae’r stiwdio graffeg yng Nghaerdydd Met yn lle cadarnhaol, cynhyrchiol a chymdeithasol iawn i fod ac mae’r tiwtoriaid bob amser yn hapus i gynnig adborth ar y gwaith rydych chi’n ei wneud.

Mwynheuais i’r rhyddid yn y gwaith cwrs i wneud unrhyw beth — a dim ofni gwneud camgymeriadau. Roeddwn i wedi arbrofi â deunydd gwahanol i ymweld pa fath o waith roeddwn i gallu creu ond hefyd mwynhau creu. Trwy gydol y cwrs maen nhw wir yn eich annog chi i chwilio am y cyfleoedd hyn a’ch gwneud chi’n ymwybodol ohonyn nhw a’ch helpu chi i baratoi i sicrhau eich bod chi’n arddangos eich hun i ddarpar gyflogwyr yn y ffordd orau bosib.

Ers graddio o’r cwrs Cyfathrebu Graffig blwyddyn diwethaf, dwi nawr yn gweithio fel dylunydd graffig mewn asiantaeth o’r enw Cowshed yng Nghaerdydd. Er bod y byd gwaith yn wahanol i’r brifysgol, dwi dal i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais i ar y cwrs yn fy swydd.

Yn fwy swydd, dwi’n gweithio ar lawer o brosiectau gwahanol, er enghraifft dwi’n gwneud gwaith animeiddio, gweithio gyda ffilm, creu asedau cydmeithasol, dylunio adroddiadau- mae’r rhestr yn mynd ymlaen. Byddwn i ddim yn gallu gweithio ar popeth heb y cyfleoedd cefais i ar y cwrs Cyfathrebu Graffeg.

Tîm Cowshed!

Un sgil allweddol dysgais i yw sut i siarad am fy nghwaith a sut i chyfleu syniadau. Mae’n sgil dwi’n defnyddio bron bob dydd- ac un dwi dal i wella. Mae wedi bod yn gyfnod gyffrous iawn dechrau fy swydd newydd, ond dyw’r stori ddim yn gorffen yma. Nawr, dwi’n edrych ymlaen i barhau dysgu am y pwnc a gwella fy sgiliau hyd yn oed yn fwy.

Mae yna ochr gymdeithasol o weithio hefyd!

Yn olaf, hoffwn i ddweud diolch i’r cwrs, ysgol a phawb fe wnes i gwrdd dros y tair blynedd. Roedd e’n brofiad gwych ac un byddai’n cofio am byth.