Yn ddiweddar bues i a grŵp o fyfyrwyr Met Caerdydd yn Aberystwyth i fwynhau ym mhenwythnos y Ddawns Ryngol. Roeddem yn ymuno ar y trip gyda Chymdeithas Gymraeg Prifysgol Caerdydd.  

Heb os, y ddawns Ryngol ydy un o brif uchafbwyntiau calendr unrhyw fyfyrwyr Cyfrwng Cymraeg drwy gydol y wlad.

DARLLEN MWY →
Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

DARLLEN MWY →

Duke and cheetahs

Earlier this year during my BSc Sport Coaching degree at Cardiff Met I was involved in the Volunteer Zambia project. I feel blessed and privileged to have been a part of something so inspiring and rewarding.

DARLLEN MWY →

Jon

In 2015 as a first year Sport and PE student, I was lucky enough to have the opportunity to visit Lusaka, Zambia for seven and a half weeks as part of the Cardiff Met Zambia Project.
I worked as a coach and PE teacher at a community school with two other British university students. Our …

DARLLEN MWY →