Shwmae! Fy enw i yw Jack a dwi yn fy mlwyddyn gyntaf yn astudio ar y cwrs BA Astudiaethau Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dewisais y pwnc gradd hwn am fod diddordeb mawr gennyf mewn addysg a’i hanes a’r cwricwlwm. Edrychais i ar gyrsiau a oedd yn cael ei gynnig ym Met Caerdydd a dyma’r cwrs wnaeth sefyll allan. Des i yma ar ddiwrnod agored, a dwi heb edrych yn ôl ers hynny!

Mae’r cwrs yn gallu bod yn heriol ond mae yna nifer o fanteision sy’n gysylltiedig â’r cwrs, yn enwedig y gallu i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg! Roedd parhau i astudio yn y Gymraeg yn gam naturiol i mi. Rwyf wedi derbyn fy holl addysg yn y Gymraeg ac felly roeddwn am barhau i astudio’r cwrs ac i fanteisio ar fy ngallu i siarad Cymraeg.

Yn gyntaf mae’r modiwlau yn ddiddorol iawn. Mae un modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygiad addysg ar hyd y blynyddoedd a beth fydd addysg yn edrych fel yn y dyfodol, sy’n hynod o bwysig i fyfyrwyr fel fi sy’n dymuno cael swydd o fewn y byd addysg.

Cefais y profiad i gyfrannu tuag at y prosbectws Cymraeg!

Un o’r pethau gorau am astudio drwy’r Gymraeg yw’r berthynas agos yr ydych yn ei gael gyda’ch tiwtoriaid. Mae’r grwpiau Cymraeg fel arfer yn llai ac felly mae’r sesiynau’n fwy personol ac fe gewch chi fwy o sylw. Mae’r tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn sicrhau eich bod chi’n teimlo’n hyderus wrth gyflawni gwaith drwy’r Gymraeg ac os na, yn rhoi’r cyfle i’w gyflawni yn y Saesneg.

Criw Addysg blwyddyn 1 gyda’n darlithwyr gwych Angharad a Dyddgu!

Yn y grŵp Cymraeg, dim ond pedwar bachgen sydd! Mae’n braf cael bechgyn arall ar y cwrs, rwyf wir yn credu dylai mwy o fechgyn ystyried y cwrs.

Ar ôl graddio, hoffwn ymgeisio ar y cwrs PGCE i gyflawni fy awydd o fod yn athro mewn ysgol gynradd. Mae’r broses yn un gystadleuol oherwydd mae dros 70 o bobl ar y cwrs yn yr un flwyddyn a fi felly bydd rhaid i mi sefyll allan. Felly, mae’n bwysig i gymryd y cyfleoedd sy’n dod atoch chi, a dyna beth rwyf yn bwriadu neud.

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma