jack beynon

Helo! Jack yw fy enw i a dwi ar hyn o bryd yn fy ail flwyddyn yn astudio BA Astudiaethau Addysg Gynradd. Dewisais i’r cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd achos dwi’n hoff o weithio gyda phlant. Edrychais ar gyrsiau oedd ar gael ac roedd y cwrs yn apelio’n fawr.

Mae’r cwrs yn gallu bod yn heriol ond eto yn cynnwys cryfderau yn enwedig y ffaith fy mod yn gallu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg! Yn y flwyddyn gyntaf, mae un modiwl yn edrych ar sut bydd addysg yn datblygu dros amser a sut bydd hyn yn effeithio ar addysg yn y dyfodol.

Ar y cwrs, mae yna lawer o gyfleoedd i ni gydweithio gydag ysgolion lleol. Yn yr ail flwyddyn, rydym ni wedi cynnal sesiwn yoga gyda grŵp o ddisgyblion ym mlwyddyn 6. Hefyd, daeth Techniquest i mewn i ddysgu ni sut i arwain sesiwn Wyddoniaeth mewn ysgolion cynradd.

Wrth ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, rydym yn cael ein seminarau gyda thiwtoriaid gwahanol i gymharu â’r ochr Saesneg. Dydy hwn ddim yn broblem oherwydd maen nhw’n rhoi gymaint o gymorth gydag aseiniadau ac yn gwneud y seminarau yn gyffrous a hwylus. Mae’r tiwtoriaid yn groesawgar o’r funud gyntaf ac yn hynod o hapus i’ch helpu.

Ar ôl graddio, hoffwn ymgeisio ar y cwrs TAR i gyflawni fy awydd o fod yn athro mewn ysgol gynradd. Mae’r broses yn un gystadleuol oherwydd bod 80 o fyfyrwyr ar y cwrs yn yr un flwyddyn a fi felly rhaid i fi ymlygu fy hun a trio bod yn unigryw. Dwi’n credu ei fod hi’n bwysig i gymryd y cyfleoedd sy’n dod atoch chi, a dyna beth rwyf wedi gwneud.

Dwi hefyd yn rhan o’r gymdeithas PES, sef grŵp sy’n cwrdd â chynllunio nosweithiau cymdeithasol gyda’r cwrs, sy’n ffordd hwylus i gwrdd â phawb ac yn gwneud ffrindiau gyda phobl ar y cwrs. Mae’r nosweithiau cymdeithasol yn amrywio o nosweithiau allan, nosweithiau cwis a hyd yn oed gemau chwaraeon yn erbyn staff!

Yn ddiweddar daeth cwmni mewn i neud darlith er mwyn hysbysebu swyddi ar gyfer myfyrwyr lle maen nhw’n rhoi pobl mewn i weithio mewn ysgolion. Cofrestrais i gyda nhw er mwyn cel profiad a chael fy nhalu! Wrth gael profiad mewn ysgolion, rwy’n deall sut mae’r plant yn dysgu, sy’n cysylltu gyda beth rwyf yn dtsgu. Yn yr ail flwyddyn, mae rhaid gwneud 40 awr o brofiad gwaith. Gallai defnyddio’r oriau gyda’r cwmni i gyfri fel oriau profiad gwaith, felly mae hwnna’n wych. Rwy’n mwynhau’r cwrs, ac rwyf yn annog i bobl i feddwl am ymgeisio.

Un o’r pethau gorau am astudio drwy’r Gymraeg yw’r berthynas agos yr ydych yn ei gael gyda’ch tiwtoriaid. Mae’r grwpiau Cymraeg fel arfer yn llai ac felly mae’r sesiynau’n fwy personol ac fe gewch chi fwy o sylw. Mae’r tiwtoriaid yn gefnogol iawn ac yn sicrhau eich bod chi’n teimlo’n hyderus wrth gyflawni gwaith drwy’r Gymraeg ac os na, yn rhoi’r cyfle i’w gyflawni yn y Saesneg.