hanna turner

Shwmae, fy enw i yw Hanna, graddiais mewn cwrs israddedig BA Twristiaeth Rhyngwladol a Rheoli Digwyddiadau gyda gradd Dosbarth Cyntaf o Met Caerdydd, tipyn dros ddwy flynedd yn ôl nawr- ac mae’r amser wedi hedfan!

Ar ôl graddio, dechreuais yn syth i weithio’n llawn amser ar raglen raddedig gyda chwmni trydan rhyngwladol. Yn sicr, nid oedd gweithio fel rhan o’r diwydiant egni ar fy nghynllun bywyd o gwbl. Fodd bynnag, gwnaeth yr amrywiaeth o sgiliau a ddatblygais yn y Brifysfol fy helpu i fod yn unigolyn ddeniadol i gyflogwyr. Er enghraifft, sgiliau gwaith tîm, rheoli amser a threfnu.

Un o’r prif fanteision oedd y gallu astudio rhan o fy nghwrs drwy gyfrwng y Gymraeg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn ystod fy astudiaethau gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol datblygais i’r hyder i gymdeithasu gyda chyd-fyfyrwyr mewn modd cyfforddus, y gallu i ateb a gofyn cwestiynau yn y dosbarthiadau llai o faint (ond tair ohonom ni oedd yn y dosbarth yn yr ail a drydedd flwyddyn, felly roedd llawer o amser ‘un ar un’ gyda’r tiwtoriaid).

Yn bennaf, rwy’n ddiolchgar am y gefnogaeth derbynais o’r tiwtoriaid Coleg Cymraeg (i fod yn gawslyd) hebddyn nhw ni fyddwn i wedi cael yr un profiad positif, ac efallai dim yr un graddau chwaith! Yn syml, gwnes i gryfhau fy ngallu i gyfathrebu’n fwy effeithiol yn ddwyieithog, sy’n sgil ‘amhrisiadwy’ ar gyfer y byd gwaith modern a bywyd yn gyffredinol.

Dwi nawr yn ffodus i fod mewn cyfnod cyffrous iawn, dwi wedi dychwelyd nôl i’r Brifysgol, ond y tro yma fel aelod o staff. Mae’n rhaid dweud i ddechrau roedd hi’n deimad od iawn! Fy rôl newydd yw Swyddog Recriwtio Myfyrwyr, yn gweithio yn yr adran Marchnata a Recriwtio. Hefyd, cafodd y swydd ei greu ar gyfer siaradwr Cymraeg, oherwydd roedd y Brifysgol yn profi’r galw am y gwasanaeth o ysgolion a cholegau. Ar gyfer y swydd byddaf yn cydweithio gydag Ysgolion a Cholegau cyfrwng Cymraeg dros Gymru, a hefyd yn cydlynu gweithgareddau recriwtio ar gyfer yr Ysgol Reoli. Roeddwn i’n edrych am reswm i symud nôl i’r ‘Diff’ am sbel, a gwelais i’r hysbyseb swydd hon fel arwydd clir!

Ar gyfer y dyfodol, dwi’n hynod o gyffrous i weld lle bydd y swydd yma yn fy arwain at. Dwi’n gwybod yn sicr ni fydd hi’n swydd arferol neu ddiflas gyda Met Caerdydd. Mae’r rôl wedi’i sefydlu ar adeiladu perthnasau gyda ysgolion a cholegau ar draws y wlad, trwy gyflwyno a threfnu digwyddiadau.

Dwi’n teimlo yn gryf gwnaeth fy ngradd yn Met Caerdydd fy helpu gyda’r sgiliau penodol i weithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, ond nawr dwi’n hapus i ‘rhoi nôl’ i’r Brifysgol sydd wedi rhoi gymaint i fi.