Hanna 3

Shwmae, fy enw i yw Hanna a dwi’n gyn-fyfyrwraig sydd bellach yn gweithio i Brifysgol Met Caerdydd fel Swyddog Recriwtio Marchnata. Graddiais o Brifysgol Met Caerdydd yn 2017 gyda gradd Dosbarth Cyntaf lle bûm yn astudio Twristiaeth Rhyngwladol gyda Rheoli Digwyddiadau.

Ar ôl graddio, dechreuais yn syth i weithio’n llawn amser ar raglen raddedig gyda chwmni trydan rhyngwladol. Gwnaeth yr amrywiaeth o sgiliau a ddatblygais yn y brifysgol fy siapio i fod yn unigolyn deniadol i gyflogwyr. Astudiais ran o fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg, ynghlwm gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, dysgais am sut i ddefnyddio’r iaith mewn modd proffesiynol, megis cyflawni fy Mhrosiect Menter yn Gymraeg.

Yn ogystal â hyn, yn ystod fy astudiaethau gyda’r Coleg Cymraeg datblygais yr hyder i gymdeithasu gyda chyd-fyfyrwyr mewn modd mwy cyfforddus, ac ateb a gofyn cwestiynau yn y dosbarthiadau llai o faint (dim ond tair ohonom ni oedd yn y dosbarth yn yr ail a drydedd flwyddyn, felly roedd llawer o amser ‘un ar un’ gyda fy nhiwtoriaid).

Yn bennaf, dwi’n hynod o ddiolchgar am y gefnogaeth dwi wedi derbyn dros fy nghyfnod yn astudio ym Met Caerdydd. Dwi’n sicr fyddwn i ddim wedi cael yr un profiadau positif heb fy nhiwtoriaid Cymraeg!

Dwi nawr yn ddigon ffodus i fod mewn cyfnod cyffrous iawn yn fy ngyrfa. Ar ôl graddio yn Met dwi wedi dychwelyd nôl i’r Brifysgol, ond y tro hyn fel aelod o staff. Mae fy rôl fel Swyddog Marchnata Recriwtio Myfyrwyr yn cynnwys meithrin a rheoli cydberthnasau newydd gydag ysgolion a cholegau bwydo cyfrwng Cymraeg er mwyn cynyddu nifer y ceisiadau i’r brifysgol. Roeddwn i’n edrych am reswm i symud nôl i’r ‘Diff’ am sbel, a pan welais i’r hysbyseb swydd fel roedd yn arwydd glir!

Mae hi’n braf dychwelyd yn ôl i Met Caerdydd!

Am y dyfodol, dwi’n hynod o gyffrous i weld ble bydd y swydd yma yn arwain fi at. Dwi’n gwybod yn sicr ni fydd hi’n swydd arferol neu ddiflas gyda Met Caerdydd. Mae’r rôl wedi’i sefydlu ar adeiladu perthnasau gyda ysgolion a cholegau ar draws y wlad, drwy gyflwyno a threfnu digwyddiadau.

Yn ôl hyn, teimlaf yn gryf gwnaeth fy ngradd o Met Caerdydd fy ddarparu gyda’r sgiliau penodol i weithio mewn amrywiaeth o ddiwydiannau, ond am nawr, dwi’n hapus iawn i ‘rhoi nôl’ i’r Brifysgol sydd wedi rhoi gymaint i fi, ac i ddweud y gwir mae hi wedi newid bywyd fi!