Featured Megan

Helo, fy enw i yw Megan ac dwi ar hyn o bryd yn astudio Seicoleg ym Met Caerdydd.  Mae’r cwrs Seicoleg ym Met Caerdydd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio ystod eang o bynciau o fewn Seicoleg- o astudio’r ymennydd dynol i ymddygiad anifeiliaid, mae ‘na rhywbeth at ddant pawb. Y peth mwyaf dwi’n ei fwynhau am astudio Seicoleg yw ei fod mor berthnasol i fywyd pob dydd. Lle bynnag yr ewch chi, byddwch chi’n gallu nodi rhai ymddygiadau sy’n cydgrynhoi pethau rydych chi wedi’u dysgu mewn darlithoedd. Yn dilyn hynny, mae hyn yn ei gwneud y haws adolygu cymaint oherwydd ei fod yn eich galluogi i  ddefnyddio Seicoleg mewn lleoliad bywyd go iawn a deall y cynnwys gyda llawer mwy o ddyfnder.

Yn ogystal â chael eu dysgu sut i gynnal ac ysgrifennu am eu hastudiaethau eu hunain, mae astudio Seicoleg  cymdeithasol yn dysgu sut i gymhwyso damcaniaethau seicolegol i leoliadau bywyd go iawn. Mae’r darlithwyr yn groesawgar ac yn arbennig o galonogol o ddefnydd yr iaith Gymraeg yn academaidd  ac yn broffesiynol. Mae’r modiwl gwirfoddoli ar ward iechyd meddwl mewn ysbyty fel rhan o’r modiwl hwn. Mae’r modiwl lleoliad a gwirfoddoli yn yr ail flwyddyn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr gymhwyso eu gwybodaeth o’r flwyddyn gyntaf i leoliadau bywyd go iawn.

Dros y cwrs, byddwch yn cael y cyfle i wneud lleoliad mewn awyrgylch gwaith go iawn-un o’r prif resymau pam dewisais i astudio’r cwrs

Ar hyn o bryd rwy’n gwirfoddoli ar ward iechyd meddwl mewn ysbyty fel rhan o’r modiwl hwn. Yn yr ail flwyddyn, mae angen cyflawni 30 awr o brofiad gwaith ac elly bob dydd Mercher, rydw i a myfyriwr arall o’r cwrs Seicoleg yn dal y trên i ysbyty Llandoc i gwblhau 2 awr o brofiad gwaith, gan weithio gyda chleifion sy’n dioddef o ddementia. Rydyn ni’n cael cyfle i gyfeillio er mwyn i ni allu trefnu gweithgareddau hwyl iddyn nhw eu mwynhau.

Mae’r modwil lleoliad yn rhoi llawer o foddhad gan ei fod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr roi yn ôl i’r gymuned tra’n hefyd yn ennill profiad unongyrchol sut brofiad yw bod ar ward iechyd meddwl y GIG. Dwi’n gobeithio bod y blog wedi cynnig mewnwelediad defnyddiol o astudio Seicoleg yma ym Met Caerdydd a chofia i fanteisio ar bob cyfle!