callum animeiddio

Shwmae! Callum ydw i a dwi wedi bod yn astudio ar y cwrs Animeiddio yma ym Met Caerdydd dros y tair mlynedd diwethaf, ac hyd yn hyn yn nesau at ddiwedd fy amser yn y brifysgol. 

I ddechrau, des i’r ddiwrnod agored ym Met Caerdydd yng nghanol fy nghwrs celf sylfaenol yng Ngholeg Menai yn Bangor, a chefais groeso cynnes gan bawb ar y diwrnod. Edrychais ar gyrsiau animeiddio a dylunio mewn prifysgolion eraill ond roeddwn i’n teimlo lot fwy cyfforddus yn y Met. Roeddwn i hefyd eisiau aros yng Nghymru ond i gael profiadau gwahanol i beth fyswn i’n cael adref. Fy rheswm am ddewis y cwrs animeiddio dros dylunio oedd y ffaith fy mod i wedi bod yn hyderus am fy nghwaith animeiddio, ac yn teimlo byddwn yn gallu cario ymlaen i ddylunio yn fy amser fy hun.

Mae’r adnoddau sydd gyda ni ar y cwrs yn wych! Dyma un o’n stiwdios Animeiddio dwi fel arfer yn mund i weithio

Dros fy amser yma dwi wedi cael llwyth o brofiadau gwych dim ond fel myfyriwr animeiddio, ond fel myfyriwr Cymraeg. Ar fy nghwrs mae gen i ddau diwtor Cymraeg i fy nghefnogi. O’r dechrau dwi wedi cael cymorth, tiwtorialau ac adborth yn y Gymraeg gan fy nhiwtoriaiad sydd wedi bod yn gymorth fawr yn fy amser yn astudio yma.

Yn fy ail flwyddyn cefais y cyfle i weithio ar briff fyw i gynhyrchu sioe ‘Canu Canu’ i Cyw ar S4C gyda Cynhyrchiadau Twt, Studio Picl ac Hurst Animation. Roedd y profiad yma o weithio ar gynhyrchiad gyffrous sydd wedi bod ar y teledu yn werthfawr oherwydd rhoddodd blas o weithio yn y byd animeiddio ond yn ogystal i gael y cyfle i weithio ar sioe Cymraeg sydd yn dysgu caneuon traddodiadol Cymraeg i blant ifanc. Erbn hyn rwyf yn fy mlwyddyn olaf ar y cwrs ac yn gweithio’n galed ar fy ffilm orffenedig.

Trwy fy amser yn gweithio ar fy ffilm dwi wedi cael cymorth ac adborth gan fy nhiwtor yn y Gymraeg ac yn Saesneg mewn tiwtorialau dau grwp gyda gweddill fy nghwrs. Dros y tair mlynedd diwethaf, rydym wedi cael ymweliadau gan ymarferwyr yn y byd animeiddio fel Barry Purves, pwy ddaeth i siarad am ei brofiad o weithio mewn animeiddio, ac Joanna Quinn, pwy ddaeth i rhoi sesiwn lluniadu byw i ni a rhoi awgrymiadau ar sut i wella mewn gwahanol ffyrdd.

Mae fy amser yn astudio ar y cwrs yma ym Met Caerdydd wedi bod yn hynod o werthfawr i mi, a dwi’n edrych ymlaen i symud ymlaen wedi cael tomen o brofiadau da yma.