Caitlin in Brecon

Efo taith fach o 45 munud i fyny’r A470, cewch eich cludo ar unwaith o strydoedd prysur Caerdydd ganolog i frigau ysblennydd, dramatig y Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Wedi’i leoli yma mae Pen y Fan a Sgwd Henryd (i enwi ychydig!); y pwynt uchaf yn Ne Cymru a’r rhaeadr talaf yn Ne Cymru.
 

Mountain

Dychmygwch bod gallu bod fan hyn mewn llai nag awr ar ôl gorffen eich darlithoedd!


 
Dwi wedi colli cyfrif o’r faint o weithiau yr wyf wedi bod ‘ma, o ddechrau’r bore efo’r haul yn codi a’r Ben y Fan, i ymgynnull yn y coetiroedd hynafol, sydd bob amser yn cynnwys stwffio picnic a fflasg o goffi i mewn fy mag! Ni allaf gofio amser pan nad oeddwn yn cerdded ymhlith y mynyddoedd godidog, naill ai i glirio fy meddwl, gan adael yr holl straen o waith, uni a bywyd tu ôl a byw yn y fan honno, neu i ennill ysbrydoliaeth ar gyfer fy ngwaith cwrs tecstilau.
 
Bag

Y pethau pwysig…!


 
Fel myfyrwraig tecstilau a ffotograffydd, dyma fy hoff ffordd i edrych am ysbrydoliaeth am unrhyw brosiectau yn y brifysgol neu gomisiwn y tu allan i’r brifysgol; gan gynnwys fy mhrif brosiect terfynol sy’n rhaid i mi ei gyflwyno’r tymor hwn. Mae ffotograffiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn y gyfres hon o waith – dwi’n dylunio a gwneud casgliad a ysbrydolwyd gan y Bannau Brycheiniog, felly dyma’r esgus perffaith i mi daflu fy esgidiau cerdded arno a cherdded am oriau, dim ond fy nghamerâu a’r golygfeydd syfrdanol fel cwmni.
 
waterfall

Mae’n amhosib peidio cael eich ysbrydoli gan olygfeydd fel hyn.


 
Mae bod mor agos ag un o dri Pharc Cenedlaethol Cymru wedi rhoi dewis gwych i mi o leoliadau ar gyfer ymlacio, bwcedi o ysbrydoliaeth am fy ngwaith a’r cyfle i ddod o hyd i rai hobïau yr wyf wrth fy modd efo.
 
Boots

Mae bod allan yn yr awyr agored yn fordd grêt i leihau straen.


 
Efo’r gallu o gyfuno fy nghariad o ffotograffiaeth, heicio a’r awyr agored efo fy ngwaith tecstilau, mae hyn wedi rhoi’r cyfle i mi greu gwaith personol ac ychwanegu fy mhersonoliaeth i fy ngwaith, gan ddefnyddio fy nheithiau cerdded ymhlith y mynyddoedd.
 
Caitlin's work

Mae’r tirlun yn cael dylanwad mawr ar fy ngwaith i.


 
Roedd fy nghais i aros yng Nghaerdydd a mynd i’r Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn un hawdd iawn i mi! Lleolir yn berffaith ar garreg drws y Bannau Brycheiniog ac arfordiroedd gwyllt Parc Cenedlaethol Sir Benfro. Mae bod mor agos at y toeau hyn o harddwch naturiol yn anrheg go iawn a pham fyddwn am eu gadael tu ôl?!
 
Mountain

Ni mor lwcus yng Nghymru i gael tirlun fel hyn.


 
Rheswm arall dros aros yng Nghaerdydd yw fy mod i eisiau parhau i siarad ac ysgrifennu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r gefnogaeth yr wyf fi a llawer o fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf arall wedi eu derbyn wedi bod mor fuddiol. Mae’r rhan fwyaf o’m mhrosiectau o’r flwyddyn gyntaf hyd at y drydedd flwyddyn wedi bod yn ddwyieithog ac rydw i wedi gallu trafod fy syniadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Yr oedd mor bwysig i mi fy mod yn parhau i ddefnyddio fy iaith Gymraeg ar ôl ysgol, a gwybod bod Met Caerdydd yn cynnig cefnogaeth ar gyfer hyn yn galonogol iawn.
 
Caitlin on mountain

Dyma fi yn fy nghynefin naturiol!


 
Fel siaradwr Cymraeg rhugl, yr wyf yn ymfalchïo yn hyn, ac yn ymdrechu i fy ngwaith cael thema Gymreig gref bob amser. Rwy’n defnyddio fy ngwaith tecstilau fel ffordd o hyrwyddo’r iaith. Rwy’n awyddus iawn i fenthyca fy nghariad o ffotograffiaeth a’r awyr agored i’m gwaith tecstilau, i greu darnau unigryw a chasgliadau amlddisgyblaeth.
 
Hoffi’r blog yma? Darllenwch ein blogiau Cymraeg eraill.