cerys featured

Helo, fy enw i yw Cerys a dwi newydd raddio ar y cwrs Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd. Roeddwn yn rhan o’r cwrs Saesneg, ond wedi astudio mwyafrif o’r modiwlau yn y Gymraeg.

Y Gymuned

Drwy astudio ar y cwrs Saesneg, ond gwneud rhan fwyaf o fy modiwlau yn y Gymraeg, dwi wedi cael cyfle anhygoel i wneud ffrindiau am oes. Dwi wedi cael y cyfle i ddod i nabod llawer o bobl o’r cwrs Saesneg drwy gyd-weithio ar brosiectau a chyflwyniadau.

Wrth astudio’r mwyafrif o’r modiwlau yn y Gymraeg cefais y cyfle i fod yn aelod o grŵp agos oedd yn astudio’r cwrs drwy’r Gymraeg. Roedd yn teimlo fel bod yn rhan o deulu gan fod pawb yn ffrindiau mor agos. Er nad oeddwn yn dilyn y cwrs Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (Dwyieithog) yn gyfangwbl drwy’r Gymraeg, teimlais fy mod yn rhan o’r grŵp yn syth, ac roedd y darlithwyr o hyd yna i rhoi cymorth.

Criw Cymraeg yn y cinio Nadolig

Y Dewisiadau

Penderfynais ymuno â’r cwrs Saesneg gan fy mod eisiau astudio’r modiwl Dadansoddiad Perfformiad (nid oedd ar gael drwy’r Gymraeg), ond, roeddwn yn awyddus iawn i astudio yn yr iaith Gymraeg hefyd, felly roedd y ffaith fy mod wedi gallu gwneud modiwlau eraill yn Gymraeg yn siwtio i’r dim. Roedd astudio yn Gymraeg yn brofiad anhygoel. Mae llawer o fanteision i astudio drwy’r Gymraeg. Mae cyfle i gael arian ychwanegol drwy’r Coleg Cymraeg, a chael cymorth a bod yn rhan o grŵp agos o fyfyrwyr.

Y Clybiau Chwaraeon

Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol, roeddwn yn rhan o’r clwb pêl-rwyd. Roedd bod yn rhan o’r clwb hyn yn brofiad anhygoel. Cefais y cyfle i wneud ffrindiau am oes, bod yn rhan o dîmau gwahanol, cael fy hyfforddi gan hyfforwddwyr cyfeillgar a chwarae ac ymarfer gyda merched talentog iawn. Byddaf yn annog unrhyw un sy’n mynd i’r Brifysgol i ymuno â thîm chwaraeon. Cefais y fraint o cael fy newis fel ‘Players Player’ yn fy nhîm yn y tymor 2018-19.

Dwi wedi chwarae pêl-rwyd ers blynyddoedd, ac yn dal i fwynhau chwarae.

Chwarae pêl-rwyd i’r Brifysgol mewn cyflysterau anhygoel

Yn ystod fy nghyfnod yn y Brifysgol roeddwn eisiau rhoi cynnig ar chwarae camp newydd ochr yn ochr â phel-rwyd. Roedd ychydig o fy ffrindiau yn chwarae criced i’r Brifysgol, felly pendefynais roi cynnig ar y gamp. Roedd y clwb yn un croesawgar iawn ac wedi gallu fy hyfforddi mewn ychydig o wythnosau i fod yn barod i chwarae mewn cystadleutaeth. Cefais lawer o hwyl yn chwarae criced am flwyddyn a rwyf yn annog unrhyw un i roi cynnig ar gamp newydd – mae’n ffordd ardderchog o wneud ffrindiau newydd.

Chwarae criced am y tro cyntaf

Yn yr ail flwyddyn, roeddwn yn rhan o dîm pêl fâs cyntaf y Brifysgol. Roedd hyn yn rhywbeth hwyliog a chymdeithasol i’w wneud. Rwy’n falch fy mod wedi cymeryd y cyfle i roi cynnig ar gampau newydd yn ystod fy amser yn y Brifysgol.

Y Cyfleoedd

Roeddwn hefyd yn Aelod o Gymdeithas Llysgenhadon Ifanc Addysg Uwch (Higher Educational Young Ambassadors). Cefais y cyfle i ymuno â’r Gymdeithas yma gan fy mod wedi bod yn llysgennad yn yr ysgol, ond mae modd i unryw un ymuno, nid oes angen profiad blaenorol. Cefais gyfleoedd anhygoel wrth fod yn rhan o’r Gymdeithas hon. Cefais y cyfle i hyfforddi disgyblion o nifer o ysgolion yng Nghaerdydd, cyfarfod pobl newydd â’r un diddodebau a phrofiadau tebyg a gwneud ffrindiau am oes. Fel Cymdeithas, ennillwyd y wobr ‘Prosiect y flwyddyn’ yn 2018 a ‘Cymdeithas y flwyddyn’ yn 2019 yn y ‘Student Achievement Awards’. Cawsom nosweithiau anhygoel yn dathlu ein llwyddiant â Chymdeithasau eraill o’r Brifysgol.

Y Gymdeithas Llysgenhadon Ifanc Addysg Uwch yn y ’Student Achievement Awards’:

Gan fy mod wedi mwynhau fy amser ym Met Caerdydd cyn gymaint, penderfynais ddilyn y cwrs TAR Addysg Gorfforol yma flwyddyn nesaf. Edrychaf ymlaen i barhau i ddatblygu fy sgiliau personol a phroffesiynol, yn ogystal a bywyd ym Met Caerdydd. Byddaf yn annog unrhyw un i wneud y gorau o’r profiadau anhygoel sydd ar gael wrth astudio yn Met Caerdydd.