Gwen

Os ydych chi’n dechrau Prifysgol ym Met Caerdydd eleni, efallai y byddwch yn poeni am sut y byddwch yn gwneud ffrindiau. Peidiwch â phoeni – byddwch chi’n iawn!

Os ydych chi eisiau rhai syniadau ar sut i fynd ati, efallai y bydd fy awgrymiadau yn eich helpu:

1. Byddwch yn Gymdeithasol

Os ydych chi’n byw mewn neuaddau, mae pethau syml fel gosod eich drws ar agor pryd bynnag y gallwch yn caniatáu i bobl deimlo’n fwy cyfforddus â’i gilydd. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi gael sgyrsiau gyda phobl rydych chi’n byw gyda.

Peidiwch â chloi eich hun yn eich ystafell, dim ots pa mor nerfus ydych am siarad â phobl newydd – byddwch chi’n byw gyda nhw am y 9 mis nesaf, felly byddwch yn gyfforddus! Credwch ef neu beidio, byddwch chi’n bondio â’r grŵp hwn o bobl dros bopeth o nosweithiau allan i bethau syml fel golchi dillad a siopa bwyd.

2. Ewch allan (neu arhoswch mewn) am ddiod

Gall hyn fod yn ffordd wych o dorri’r rhew a dod i adnabod pobl newydd, ond os nad ydych chi’n yfwr mawr ac nad ydych chi’n gwybod eich terfynau, gwnewch yn siŵr eich bod yn ofalus yn ystod wythnos y glas. Nid ydych chi am colli rheolaeth a rhwystro’ch hunain na’ch ffrindiau newydd rhag cael hwyl.

Gall chwarae gemau yfed fod yn hwyl, ac mae bod yn feddw ​​yn iawn hefyd – ond gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod beth rydych chi’n ei wneud a’ch bod chi’n aros yn ddiogel.

3. Ymunwch â thîm chwaraeon / Clwb cymdeithasol

Rugby team

Mae Rygbi Cyffwrdd yn llwyth o hwyl!

Ym Met Caerdydd, mae gymaint o gyfleoedd chwaraeon ar gael, a nifer o fathau eraill o glybiau a chymdeithasau lle gallwch chi gymysgu ag eraill sy’n rhannu’r un diddordebau â chi.

Mae’r clybiau hyn yn wych i gwrdd â phobl, ac mae llawer ohonynt yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol lle gallwch chi gyfarfod â phobl o bob blwyddyn yn y brifysgol. Mae’r rhain weithiai’n cynnwys llawer o yfed, felly eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn aros o fewn eich terfynau! Ond i beidio â phoeni, bydd eich holl gyfoedion yn yr un cwch.

Mae’r brifysgol yn cynnal digwyddiadau hefyd, fel twrnameintiau Rygbi cyffwrdd, sy’n dda iawn i fondio oherwydd eich bod chi i gyd yn cydweithio fel tîm.

4. Gwnewch ffrindiau a’ch cyd-fyfyrwyr cwrs

Out

Dod yn agos i natur ym Mhreswylfa Aberhonddu!

Os, fel fi, byddwch chi’n penderfynu gwneud cwrs cyfrwng Cymraeg, bydd hyn yn rhoi’r cyfle i chi wneud ffrindiau da iawn. Gan fod y grwpiau’n eithaf bach, mae eich perthynas yn tyfu oherwydd eich bod gyda’r un bobl mor aml. Rydw i wedi gwneud ffrindiau gwych fel hyn. Mae preswylfa Aberhonddu yn gyfle gwych i adeiladu perthnasoedd gwych iawn.

Peidiwch â phoeni os ydych ar gwrs Saesneg – byddwch chi’n cael eich rhannu’n grwpiau ar gyfer seminarau, yn debyg i ddosbarthiadau cofrestru yn yr ysgol. Gall yr un peth ddigwydd yma gan y byddwch chi yn y grŵp hwn ar gyfer eich holl seminarau. Yn fuan byddwch chi’n ymlacio o gwmpas pawb a byddwch yn ei chael hi’n haws dod i adnabod pobl.

5. Byddwch chi’ch hun

Cliché rwy’n gwybod, ond mae’n bwysig nad ydych chi’n ceisio newid eich hunain. Er enghraifft, os nad ydych chi’n yfed, peidiwch â newid yn unig i gyd-fynd â’r hyn mae pawb arall yn ei wneud. Rwy’n siŵr eich bod chi i gyd wedi clywed hyn ers eich bod yn ifanc, ond mae’n bwysig iawn!

6. Mwynhewch y profiad

… bydd hi drosodd yn rhy gyflym

Looking for more top tips for first year? Check out our other Freshers’ guides.

Edrych am mwy o awrymiadau ar gyfer y flwyddyn gyntaf? Cymrwch olwg ar ein Canllawiau Glas.