Helo, Callum ydw i a dwi’n fyfyriwr yn fy ail flwyddyn yn astudio cwrs animeiddio ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Ar ôl bron i ddwy flynedd ar y cwrs yn nesáu at yr olaf, mae yna lawer o fanteision i sôn am fy nghwrs Animeiddio!

Cyn dod i astudio animeiddio yma ym Met Caerdydd gwnes i gwrs sylfaen celf ym Mangor am flwyddyn, ble roeddwn i’n arbrofi gydag animeiddio yn amser fy hun. Met Caerdydd oedd fy newis gyntaf pan roeddwn yn edrych ar brifysgolion, roedd fy ymweliad yn un positif ac wedi neud i fi deimlo’n fwy hyderus i ddod yma.

Mae fy amser ar y cwrs wedi bod yn grêt yr holl ffordd drwodd. Dwi wedi cael digon o amser i arbrofi gyda gwahanol ffurf o animeiddio, fel gwaith pensil ar bapur, gwaith digidol a gwaith ‘stop-frame’. Un elfen dwi wedi mwynhau yw’r cyfle i gyd-weithio gyda myfyrwyr eraill ar y cyrsiau yn yr Ysgol Gelf.

Ar hyn o bryd, dwi’n gweithio ar brosiect ‘Canu’ gyda Cynhyrchiadau Twt fel briff byw. Sioe plant ifanc yw’r rhaglen gyda cymeriadau yn dawnsio neu’n symud i ganeuon Cymraeg. Rydym wedi bod yn cyd-weithio gyda Stiwdio Picl i animeiddio y sioe.

Un o’r bwrdd stori dwi wedi bod yn gweithio arno fel rhan o brosiect byw

Ein rhan ni fel myfyrwyr yw golygu y storyboards i fewn i ‘animatics’, wedyn rydym yn cael y cyfle i greu y cymeriadau’n barod i’w animeiddio, a hyd yn oed animeiddio’r cymeriadau.

Gwaith animeiddio a fydd yn cael ei ddarlledu ar deledu

Dwi’n lwcus iawn i gael y siawns i weithio ar sioe iawn sydd am gael ei ddarlledu ar teledu, ac mae’r profiad o weithio mewn ffurf stiwdio wedi helpu fi i wybod be dwi’n mynd fewn i mewn ddwy flynedd.

Mae gweithio ar y cyd gyda Cynhyrchiadau Twt a Picl Animation wedi bod yn brofiad gwych!

Mae gen i deimlad o rhyddid yr holl amser dwi wedi gweithio ar fy nghwaith, a dwi’n teimlo fel fy mod wedi tyfu fel artist ac animeiddiwr yn fy amser yma. Mae lot o fy ngwaith yn dueddol o ddelio gyda hunaniaeth fel thema ac mae animeiddio yn arddull wych i arbrofi hyn.

Mae’r cefnogaeth dwi wedi derbyn gan fy nhiwtoriaid wedi bod yn wych. Dwi’n teimlo’n lwcus i allu gael dau tiwtor sy’n siarad Cymraeg ar y cwrs gyda fi; mae wedi neud tiwtorialau llawer yn fwy cyfforddus a naturiol, ac mae’n neis gallu cyfathrebu yn fy mamiaith.