Morfudd

Helo! Fy enw i yw Morfudd a dwi’n gyn-fyfyrwraig sydd bellach yn gweithio i Brifysgol Met Caerdydd. Graddiais o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2017 lle bûm yn astudio Rheoli Marchnata drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dwi’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol felly wrth ddewis prifysgol  roeddwn i’n awyddus i fynd rhywle tu fas i Gymru ac ehangu fy ngorwelion.

Yr holl oriau yn y Llyfrgell wedi talu i ffwrdd!- Diwrnod Graddio gyda fy ffrindiau ac ein darlithydd Marchnata

Dwi’n dod o Gaerdydd yn wreiddiol felly wrth ddewis prifysgol  roeddwn i’n awyddus i fynd rhywle tu fas i Gymru ac ehangu fy ngorwelion. Dewisais i brifysgol UWE ym Mryste i astudio Rheoli Digwyddiadau.

Er hyn, doeddwn i ddim wir yn mwynhau’r cwrs felly fe benderfynais ddychwelyd nôl i Gaerdydd i astudio Rheoli Marchnata. Cymraeg yw fy iaith gyntaf felly pan ges i gyfle i astudio rhan o fy nghwrs yn y Gymraeg roedd hyn yn teimlo fel cam naturiol.

Un o’r prif fanteision oedd yr addysg arbenigol. Gan fod llai o fyfyrwyr yn dueddol o astudio yn y Gymraeg roedd  nifer y  myfyrwyr yn y dosbarthiadau’n  llai ac felly roedd hi’n bosib datblygu perthynas mwy personol a chynhyrchiol gyda’r staff. Dwi’n credu bod nifer o fanteision i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg  yn y brifysgol ac ym myd gwaith.

Graddio gyda’r darlithydd orau!

Mae fy ngradd Rheoli Marchnata wedi fy ngalluogi i ddatblygu sgiliau creadigol a sgiliau trefnu sydd wedi fy mharatoi ar gyfer y byd gwaith. Ers i mi raddio yng Ngorffennaf 2017, cefais fy swydd gyntaf fel Swyddog Marchnata gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Prif rôl y swydd oedd trefnu a chynnal ymweliadau ag ysgolion er mwyn gwneud cyflwyniadau i ddarpar-fyfyrwyr. Ar y pryd, roeddwn i newydd raddio felly roeddwn i’n gallu son am fy mhrofiad personol o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r prif fanteision o wneud hynny.

Fel Swyddog Marchnata gyda’r Coleg Cymraeg roeddwn i’n gweithio fel aelod o dîm cyfathrebu er mwyn cyflawni’r gwaith marchnata i ddarbwyllo darpar fyfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghymru.

Roedd rhai o’r tasgau eraill yn cynnwys cynorthwyo gyda’r gwaith o recriwtio llysgenhadon y Coleg yn flynyddol, datblygu presenoldeb y Coleg ar wefannau cymdeithasol a cynorthwyo gyda’r holl drefniadau ar gyfer presenoldeb Coleg yn yr Eisteddfod a ffeiriau UCAS.

Gyda rhai o ddisgyblion chweched Ysgol Gyfun Gwyr yn sôn am fanteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ers mis Hydref, dwi wedi bod yn gweithio i Brifysgol Met Caerdydd fel swyddog Marchnata i’r iaith Gymraeg.

Dwi’n credu bod nifer o gyfleoedd yn cael eu cynnig drwy’r Gymraeg , nid o reidrwydd cyfleoedd o fewn y Brifysgol ond cyfleoedd allgyrsiol, lle mae modd datblygu sgiliau trosglwyddadwy ac ennill rhagor o brofiad.

I unrhyw un sy’n ystyried addysg Gymraeg neu beidio mae yn sicr yn agor nifer o ddrysau. Gobeithio bod y blog wedi dangos pa mor ddefnyddiol a hwylus yw astudio drwy gyfrwng Y Gymraeg ac wrth gwrs hefyd fe gei di lawer o hwyl!  

Am ddarllen mwy o flogiau yn Gymraeg? Darllenwch ein blogiau Cymraeg yma