featured image

Bwyta, cysgu, astudio, ailadrodd. Os yw hyn yn sowndio fel chi ar hyn o bryd, darllenwch ymlaen… Yng nghanol yr holl newidiadau ni wedi’u profi yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae’n gallu bod yn hawdd i’ch trefn arferol lithro. Cyn i chi daflu’ch hunanddisgyblaeth allan o’r ffenest, mae gen i ychydig o awgrymiadau syml ac ymarferol i’ch helpu chi i aros ar y trywydd iawn wrth weithio gartref.

Fel miloedd o fyfyrwyr eraill, dechreuais i weithio o adref am fy nhymor olaf yn fy ail flwyddyn o astudio Busnes a Rheolaeth. Pan ddechreuais roeddwn i’n amheugar sut fydd y darlithoedd a seminarau yn mynd i weithio trwy gwasanaethau ar-lein. Er hyn trwy profiad mae fy marn i wedi newis. Mae’r brifysgol yn defnyddio Microsoft Teams sydd yn haws i’w ddefnyddio ac

Ond trwy profiad, mae fy marn  i wedi newid. Mae’r brifysgol yn defnyddio Microsoft Teams am darlithoedd ar-lein, sydd yn wasnaeth gwych! Mae Teams yn hawdd i ddefnyddio a gyda trefn allai ddeall. Roeddwn i’n teimlo bod timau yn ffordd wych o gael fy addysgu y tu allan wyneb yn wyneb. Hoffais i sut y gellid recordio darlithoedd a gallwn fynd yn òl dros ddarlithoedd a gwrando go iawn yn lle ysgrifennu nodiadau yn wyllt fel rwy’n cofio. 

Wrth gwrs mae manteision o weithio o adref! Er hyn, mae’n hawdd i gwympo mewn i arferiadau drwg. Pan ddechreuais weithio o adref, doedd dim gen i lot o drefn i’r diwrnod ac heb drefn dechreuodd fy iechyd meddwl waethygu. Dechreuais i ddefnyddio trefn ar gyfer pob diwrnod (fel diwrnod normal!), gyda newidiadau wedi’i ddilynio i fy nghadw i’ brysur!

Dilyna’r camau hyn a bydd dy ddiwrnod wedi’i gynllunio’n effeithiol!

  1. Paid â defnyddio’r pandmeig fel esgus i beidio cael trefn. Mae’n bwysig creu trefn sydd yn gweithio i chi, mae hyn wedi fy helpu dim ond yn feddyliol ond yn gorfforol hefyd.
  2. Rydyn ni wedi bod yn lwcus gyda’r tywydd yn ystod y cyfnod hyn, gwna’n siwr dy fod yn cael amser i gael ychydig o awyr iach, mynd am dro.
  3. Der i adnabod y gwasanaethau ar-lein y mae prifysgolion yn eu defnyddio i gyfathrebu. Treulia amser yn gweithio ar Microsoft Teams er mwyn manteisio ar bopeth sydd yna i dy helpu!
  4. Sefydlu man gwaith i ffwrdd o bethau sy’n fy rhwystro rhag weithio yn gynhyrchiol. Rho amser penodol i’ch hun i fod yn gweithio ac yn aml fel y galle di gael seibiant.
  5. Cadwa mewn cysylltiad gyda pobl yn dy fywyd di. Mae nifer o cwisiau ar-lein rwyt ti’n gallu ned gyda ffrindiau a theulu trwy Skype, Zoom neu Facebook.

Cofia y peth mwyaf pwysig yw i edrych ar ôl dy hun. Does dim ots os nad wyt ti’n gynhyrchiol trwy’r dydd. Gobeithio bod y blog wedi helpu ychydig!