Fe wnaeth fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd hedfan, roeddwn yn astudio’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr. Tuag at ddiwedd y flwyddyn roeddwn wedi dechrau pryderu am fy nyfodol fel dylunydd ac yn poeni ni allwn barhau creu gwaith nac yn gwybod ble i wneud fy ngwaith. Ar yr adeg roeddwn yn canolbwyntio yn …

DARLLEN MWY →



Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

DARLLEN MWY →