Miriam Hedd Williams

Helo! Miriam Williams ydw i, a fi yn fy nhymor olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dros y bedair mlynedd diwethaf, dwi wedi cael amrywiaeth o brofiadau yn gweithio gyda chleifion mewn ysbytai, ysgolion a chlinigau. Roedd hyn yn cynnwys …

DARLLEN MWY →Shwmae! Cathrin yw fy enw i, ac rwy’n astudio Busnes a Rheolaeth gyda Rheoli Adnoddau Dynol yn y brifysgol. Mae’n anodd credu fy mod yn fy ail flwyddyn a bron a bod hanner ffordd trwy’r cwrs!
 
Rwy’n astudio fy nghwrs yn ddwyieithog gan wneud 40 credyd yn y Gymraeg! Mae astudio trwy’r Gymraeg yn …

DARLLEN MWY →