Guest Blogger
Posts from our guest bloggers
January 17, 2020    No Comments

My final year at Cardiff Met flew by, but IncSpace helped kick off my career as a Maker.

READ THIS POST
January 16, 2020    No Comments

Fe wnaeth fy mlwyddyn olaf ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd hedfan, roeddwn yn astudio’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr. Tuag at ddiwedd y flwyddyn roeddwn wedi dechrau pryderu am fy nyfodol fel dylunydd ac yn poeni ni allwn barhau creu gwaith nac yn gwybod ble i wneud fy ngwaith. Ar yr adeg roeddwn yn canolbwyntio yn …

READ THIS POST
Josh Edwards sitting on a ledge with Italian landscape behind January 13, 2020    No Comments Josh Edwards sitting on a ledge with Italian landscape behind

After finishing my A-Levels with dreadful results, I had no desire to go into further education. But then an uninspiring conversation with my manager jolted me to look into going to university.

READ THIS POST
Shinie standing in front of a board with academic partners of Cardiff Met January 8, 2020    No Comments Shinie standing in front of a board with academic partners of Cardiff Met

As a PhD student at Cardiff Met, I feel that I could not be in a better place to conduct my research – here’s why.

READ THIS POST
Tom Hiscocks in NZ December 20, 2019    No Comments Tom Hiscocks in NZ

Hello! My name is Thomas Hiscocks, 24, currently living in Auckland, New Zealand and I graduated with BA (Hons) International Tourism Management from Cardiff Met in July 2018.

In my final year of university, I decided that I wanted to live and work abroad. Studying International Tourism Management, I wrote …

READ THIS POST
Derith Rhisiart December 16, 2019    No Comments Derith Rhisiart

Flynyddoedd yn ôl doedd dim llawer o ddewisiadau ar gael yn ein hysgol ni i astudio pynciau diddorol ac roedd yna ddisgwyliad i chi fod yn athro neu i fod yn berfformiwr/actor.

Doeddwn i ddim eisiau bod yn athro gan fod fy rhieni yn dysgu a …

READ THIS POST
Sam Cockrell at Barry prode November 29, 2019    No Comments Sam Cockrell at Barry prode

I’m Sam, a BA (Hons) Business and Management student at Cardiff Met and a member of the LGBT+ society. So, what is it like being apart of the community at Uni? Well there are many answers to this question, but I’ll try and give you a straight one (if you’ll pardon the pun!).
READ THIS POST

Connor Csaszar Smiling November 29, 2019    No Comments Connor Csaszar Smiling

My name is Connor and I’m a second-year Cardiff Met student studying BA (Hons) Business and Management.

Instead of celebrating with a few drinks at the end of exam season in my first year, I was at home packing my bag preparing to leave for the trip of a lifetime to …

READ THIS POST
Sara Patterson Feature Image November 19, 2019    No Comments Sara Patterson Feature Image

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. 
Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol. 

Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg? 

Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …

READ THIS POST
Rhythm Jain on Work Placement at Nestle November 19, 2019    No Comments Rhythm Jain on Work Placement at Nestle

My name is Rhythm Jain, I am from India and I am studying the MSc Food Science and Technology at Cardiff Metropolitan University. After researching UK universities, I decided on the course at Cardiff Met, as it felt like it was tailor made for me, and perfectly suited everything that I wanted to learn.

I have thoroughly enjoyed studying the course and I’ve had an amazing time.

READ THIS POST
Sammy Chapman November 15, 2019    No Comments Sammy Chapman

Completing my MA Education dissertation stands out as a key moment for me, as it ultimately led to my enrolment onto a PhD Research position at Cardiff Met and change of career.

READ THIS POST
Lisa Derrick November 15, 2019    No Comments Lisa Derrick

The MA English Literature and Creative Writing empowered me to become a freelance copywriter and gave me the confidence to lead a creative life.

READ THIS POST
Mosab standing and looking straight to camera November 15, 2019    No Comments Mosab standing and looking straight to camera

My work placement in Malta was an exciting challenge and a fantastic opportunity to learn how a real world game project unfolds from start to end.

READ THIS POST
Llun feature Patagonia November 8, 2019    No Comments Llun feature Patagonia

Dyma ni, criw Patagonia 2019. Roeddem ni’n ffodus iawn o gael ein dewis ar gyfer y daith i Batagonia, a rydym yn ddiolchgar i Global Opportunities am y cyfle. Tair wythnos o wirfoddoli yn y Wladfa, a ymweld â thri ysgol Gymraeg, 8,000 o filltiroedd o Gymru! 4 myfyrwyr, 3 wythnos, 2 …

READ THIS POST
Joanne Kendrick November 6, 2019    No Comments Joanne Kendrick

The MA Youth & Community Work gave me my confidence back and prepared me to return to the world of work, in a job I love doing. I now have the knowledge to implement quality youth work in practice.

READ THIS POST
Meilyr Jones Featured November 4, 2019    No Comments Meilyr Jones Featured

Fy enw i yw Meilyr Jones a dwi newydd ddechrau ar fy mhedwaredd flynedd yn astudio yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Yn wreiddiol o Fangor yng Ngogledd Cymru, mae’r brifysgol a Chaerdydd wedi chwarae rhan fawr yn fy mywyd i hyd yma felly.

Dechreuodd fy nhaith …

READ THIS POST
Sophie Tobin October 31, 2019    No Comments Sophie Tobin

Since graduating in illustration from Cardiff Met in 2018, I’ve gone on to work at the fashion department of the Telegraph newspaper.

READ THIS POST
Featured Image 2 October 22, 2019    No Comments Featured Image 2

Helo! Fy enw i yw Hannah a dwi newydd ddechrau yn fy mlwyddyn gyntaf yn yr Ysgol Reoli yn astudio Rheoli Digwyddiadau. Er fy mod i wedi derbyn fy addysg drwy gyfrwng y Gymraeg roeddwn yn ansicr os oeddwn am ddychwelyd yn ôl i’r brifysgol i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar …

READ THIS POST
Merlin in front of her data visualisation October 18, 2019    No Comments Merlin in front of her data visualisation

Studying Data Science at Cardiff Met was really rewarding. The course equips you very well to explore opportunities in Data Science, and support for International students is amazing!

READ THIS POST
Gwenan Haf Jones October 14, 2019    No Comments Gwenan Haf Jones

Helo! Fy enw i yw Gwenan Haf Jones a graddiais o’r cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2016. Enillais brofiadau a sgiliau gwych yn y brifysgol wnaeth fy mharatoi at fyd gwaith. Dwi’n gweithio llawn amser mewn gweithdy gwaith coed cain cwmni Celfiderw yn Maerdy, Corwen.


READ THIS POST

Imogen Hunt October 9, 2019    No Comments Imogen Hunt

Helo! Fy enw i yw Imogen a dwi newydd ddechrau yn fy nhrydydd flwyddyn yn astudio ar y cwrs israddedig Astudiaethau Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Penderfynais i astudio’r cwrs yma yn y brifysgol ar ôl i mi gwblhau cyfnod o brofiad gwaith o fewn lleoliad …

READ THIS POST
Ian Smith sitting on a couch in the Student Union October 1, 2019    No Comments Ian Smith sitting on a couch in the Student Union

I became School of Technologies rep because I recognised an opportunity to get involved at a higher level. Here’s why you should consider getting involved too.

READ THIS POST
Group of Cardiff Met International Students September 24, 2019    No Comments Group of Cardiff Met International Students

In my second year, I got an opportunity to become an international student ambassador and help international students settle into the university and the city and make sure they have a great experience being a part of Cardiff Met, just the way I did. I was very excited to be a part of the team and take on responsibilities.

READ THIS POST
September 19, 2019    No Comments

So, you’re thinking of completing a PGCE course… be prepared to start the most intense, yet rewarding journey of your life. My blog is to give you an insight to all the tips and tricks that I have learnt whilst studying at Cardiff Met.

READ THIS POST
Miriam Hedd Williams September 17, 2019    No Comments Miriam Hedd Williams

Helo! Miriam Williams ydw i a dwi ar fin dechrau ar fy mlwyddyn olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Met Caerdydd. Prif bwriad y blog hyn yw i rhannu fy mhrofiadau ar fy lleoliad bloc yn y gogledd dros yr haf a’r hyn rwy’n edrych ymlaen at wneud unwaith dwi wedi graddio.
READ THIS POST

Pawr sitting at a desk with a laptop and the NAO robot, looking at each other September 12, 2019    No Comments Pawr sitting at a desk with a laptop and the NAO robot, looking at each other

Thanks to my lecturer Dr Esyin Chew and the British Council, I recently had the opportunity to represent Cardiff Met and the EUREKA Robotics Lab at the National Science and Technology Fair 2019 in Thailand. Here’s my experience.

READ THIS POST
Hallie September 9, 2019    No Comments Hallie

When I got accepted into uni, I was beyond excited – but there’s lots to do before you arrive!

READ THIS POST
Shriya in London September 9, 2019    No Comments Shriya in London

After high school, I was keen on joining a university and exploring in depth the field of management. I was seeking to study abroad and the UK was a dream come true. Post my research of universities, Cardiff Met stood as my top priority because of its ranking among the top new universities in Wales and for its first rank in overall international student support for five years in a row.

READ THIS POST
Charlotte Grayland September 9, 2019    No Comments Charlotte Grayland

This summer I was fortunate enough to spend a month as an invigilator at the 58th Venice Biennale with Fine Art at Cardiff Met

READ THIS POST
Joel poses with his degree certificate in front of the sea at Cardiff Bay September 9, 2019    No Comments Joel poses with his degree certificate in front of the sea at Cardiff Bay

After three years of hard work, my graduation was one of the proudest days of my life – but my journey with Cardiff Met didn’t end there. This is my story of how Cardiff Met helped me achieve what I never thought would be possible.

READ THIS POST
Sion Davies PGCE September 5, 2019    No Comments Sion Davies PGCE

Helo, fy enw i yw Siôn a dwi newydd raddio ar y cwrs TAR Uwchradd. Cyn i mi orffen fy ngradd Hanes blwyddyn ddiwethaf, roeddwn yn gwybod am flynyddoedd fy mod i eisiau mynd ati i gwblhau cwrs TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Am flynyddoedd roeddwn eisiau bod yn athro Hanes mewn ysgol Gymraeg …

READ THIS POST
Gwenllian Llwyd September 3, 2019    No Comments Gwenllian Llwyd

Am bum wythnos dros fis Mai a Mehefin eleni cefais y cyfle i fynd allan i Fenis am bum wythnos i weithio fel rhan o dîm Cymru yn Fenis yn y ‘Venice Biennale’ yn goruchwylio arddangosfa gelf Sean Edwards ‘Undo Things Done.’ Croesawi bobl o bob cwr o’r byd i’r arddangosfa, trafod yr arddangosfa, …

READ THIS POST
Dior Love N’ Roses Exhibition, Shanghai September 3, 2019    No Comments Dior Love N’ Roses Exhibition, Shanghai

Hello everyone! My name is Katie and I am going into my final year of BA (Hons) Fashion Marketing Management.

My degree is my passion. I have always been encouraged by my
lecturers to seek sector-specific experience throughout my studies. I have had
the privilege to work for Cardiff Fashion …

READ THIS POST
Ellis Smith at a fitness exhibition September 3, 2019    No Comments Ellis Smith at a fitness exhibition

My name is Ellis Smith and I am from a town in South Wales called Caerphilly. I am going in to my third year at Cardiff Met, studying BA (Hons) Business & Management.

I recently started my own business, The Barbell Club, which is a fitness wear company whose aim is …

READ THIS POST
Dione Featured September 2, 2019    No Comments Dione Featured

Haia! Fy enw i yw Dione Rose ac rydw i newydd raddio mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Wedi i mi orffen fy ngradd israddedig erbyn nawr, rwyf yn llawn gwerthfawrogiad am y manteision a chyfleoedd a dderbyniwyd fel canlyniad o astudio ar gwrs dwyieithog. Rydw i’n mynd i …

READ THIS POST
September 2, 2019    No Comments

In 2016 I started the Software Engineering course at Cardiff Met as a mature student. Balancing intense study and other life commitments was a significant challenge, but so worth it.

READ THIS POST
Featured Post August 22, 2019    No Comments Featured Post

Helo! Fy enw i yw Carys ac eleni graddiais gyda gradd dosbarth cyntaf mewn BA (Anrh) Rheolaeth Marchnata. Cyn dechrau’r brifysgol, roeddwn i’n poeni bydd dim gen i’r cyfle i ysgrifennu ac ymarfer drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Yn ystod diwrnod agored Met Caerdydd tair blynedd yn …

READ THIS POST
August 22, 2019    No Comments

Shwmae! Fy enw i yw Dafydd a dwi newydd gwblhau fy ngradd mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (AChAG) gyda gradd dosbarth cyntaf!

READ THIS POST
Cadi Feature August 21, 2019    No Comments Cadi Feature

Helo! Fy enw i yw Cadi a dwi’n fyfyriwr ail flwyddyn yn astudio Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bwyd. Yn ddiweddar cefais y cyfle i fynd i Brifysgol ‘Lovely Professional’ yn yr India gyda fy nghwrs. Er mai dim ond deuddeg ohonom ni roeddwn yn ddigon ffodus i gael mynd ar y daith. Roedd cymysgedd …

READ THIS POST
Featured Image August 21, 2019    No Comments Featured Image

Helo! Fy enw i yw Harriet a dwi newydd raddio o’r cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd gyda gradd dosbarth cyntaf ac ar fin dechrau cwrs TAR Addysg Gynradd ym mis Medi. Er fy mod wedi dewis i neud fy ngradd mewn Astudiaethau Addysg Gynradd munud olaf, dwi mor falch o’m mhenderfyniad gan fy mod i …

READ THIS POST
Sean sitting on a couch with his laptop in front of him August 21, 2019    No Comments Sean sitting on a couch with his laptop in front of him

I wanted to make the most of my time at university, so I grabbed every opportunity Cardiff Met offered me to live, study and travel in other countries. My advice to you is, don’t be afraid to step out of your comfort zone!

READ THIS POST
Hayley Housing Studies graduate August 16, 2019    No Comments Hayley Housing Studies graduate

Studying BSc (Hons) Housing Studies at Cardiff Met has been awesome. I’m now a Catalyst Worker rehousing and supporting the homeless – my dream job!

READ THIS POST
Besma George at graduation in her cap and gown August 12, 2019    No Comments Besma George at graduation in her cap and gown

My placement helped me come out of my comfort zone and take on the opportunities that were coming my way. If you’re thinking of undertaking a placement, I shall say, go for it!

READ THIS POST
Dionne Bees August 11, 2019    No Comments Dionne Bees

Helo fy enw i yw Dionne, astudiais i Podiatreg ym Met Caerdydd a dwi newydd raddio o’r cwrs!

READ THIS POST
hana August 9, 2019    No Comments hana

Helo! Hana Palterman ydw i, ‘rwyf newydd raddio ar ôl cwblhau cwrs Therapi Iaith a Lleferydd, a ‘rŵan yn edrych ymlaen at gofrestru ac ymarfer yn broffesiynol fel therapydd dwyieithog o fewn y GIG.

Mae’r blog hyn yn sôn ychydig am fy mhrofiad o astudio Therapi Iaith …

READ THIS POST
Sammy Chapman August 6, 2019    No Comments Sammy Chapman

I decided the BA in Education Studies and Drama at Cardiff Met was the best fit for me as I planned to become a Secondary Drama teacher in the future. Fast forward 3 years and degree modules inspired me to now work in Research focusing on the Digital Competence Framework.

READ THIS POST
Cameron Roberts speaking with another developer August 5, 2019    No Comments Cameron Roberts speaking with another developer

I have always been interested in complementing my degree with work experience. Cardiff Met supported me in getting a placement at IBM, and after my year there, I will be going back as a graduate!

READ THIS POST
Anouk August 2, 2019    No Comments Anouk

As a third year Interior Design student I decided to take some time to reflect on my experience at Cardiff Met over the past three years.

READ THIS POST
Millie Meader English and Creative Writing graduate August 2, 2019    No Comments Millie Meader English and Creative Writing graduate

My time studying English and Creative Writing at Cardiff Met has been quite an experience. I remember how I was terrified to begin my course, after changing universities and going through clearing.

READ THIS POST
Gruff Feature August 1, 2019    No Comments Gruff Feature

Ym mis Mai fe aethom ni, y darpar athrawon Cymraeg, yn ogystal â’r darpar athrawon ieithoedd modern ar ymweliad i Wlad y Basg er mwyn gallu cymharu eu system addysg nhw gyda’n un ni yma yng Nghymru.

Cawsom ni’r cyfle i ymweld â thri o sefydliadau gwahanol …

READ THIS POST
Beca Lyne Pirkis July 31, 2019    No Comments Beca Lyne Pirkis

Ma’r diwrnod cyntaf pryd chi’n cychwyn yn y brifysgol yn gymysgedd o fod yn gyffroes a bod yn nerfus. Cwrdd â ffrindiau newydd, mewn lleoliad newydd yn aml i ffwrdd o adref ac yr holl boeni am “ydw i wedi gwneud y penderfyniad cywir gyda’r cwrs yma?”.


READ THIS POST

Jane Blades Social Work graduate July 30, 2019    No Comments Jane Blades Social Work graduate

It was always a distant dream of mine to attend University to study Social Work, but one that I did not feel I was good enough to make a reality. However, you can be whatever you want to be if you are determined, work hard and have the right support network.

READ THIS POST
Lauren Harwood at graduation July 30, 2019    No Comments Lauren Harwood at graduation

My year in industry gave me such an invaluable experience that I believe internships should be a key aspect during your time as an undergraduate.

READ THIS POST
Rhiannon: Artist Ddylunydd July 29, 2019    No Comments Rhiannon: Artist Ddylunydd

Helo! Fy enw i yw Rhoannon a dwi newydd raddio ar y cwrs Artist Ddylunydd: Gwneuthurwr.

READ THIS POST
Ben Griffiths July 29, 2019    No Comments Ben Griffiths

I developed kidney failure at two weeks old and lived for thirteen years with one kidney. 8 years later, I’ve managed to do many things I’m proud of – including completing my Graphic Communication degree at Cardiff Met.

READ THIS POST
Julia Diniz July 28, 2019    No Comments Julia Diniz

I started at Cardiff Met in September 2015 on a Foundation year. The decision to pursue the BSc (Hons) International Economics & Finance was a tough one after learning so much in the Foundation year about several other courses in the Cardiff School of Management. However, it was in the Economics programme that I …

READ THIS POST
Joshua Richards July 28, 2019    No Comments Joshua Richards

My name is Josh, I’m 26, living in Cardiff and I graduated with BA (Hons) Business & Management from Cardiff Met in 2017. Since graduating my time has been filled with enriching work experiences, mainly in small businesses. This blog is a reflection on how Cardiff Met has shaped my career so far…

READ THIS POST

Eliza Georgescu in front of a window with a view from the top of the Petronas Towers July 26, 2019    No Comments Eliza Georgescu in front of a window with a view from the top of the Petronas Towers

There are a lot of exciting opportunities available during these 3 years. Here are some of the experiences that changed my perspective!

READ THIS POST
Stephen sitting on a couch at Cardiff Met and smiling July 24, 2019    No Comments Stephen sitting on a couch at Cardiff Met and smiling

When I decided I wanted to study Games Development, I researched university courses all over the UK. Here is why I decided that Cardiff Met was the right choice for me…

READ THIS POST
chelsea 2 July 22, 2019    No Comments chelsea 2

Helo fy enw i yw Chelsea a dwi newydd raddio wythnos ddiwethaf ar y cwrs Astudiaethau Addysg Gynradd! Roedd dewis y cwrs yn ddewis cwbl hawdd i mi. 

Roeddwn wastad yn edrych ar fy athrawon fel ysbrydoliaeth a chredaf dyma lle sbardunodd fy nghariad tuag at …

READ THIS POST
Bywyd ar ol graddio July 12, 2019    No Comments Bywyd ar ol graddio

Helo! Fy enw i yw Ffion a dwi newydd orffen fy mlwyddyn olaf yn astudio Cyfathrebu Graffeg yn y Met.

READ THIS POST
July 10, 2019    No Comments

Hi, my name is Emmanuel Lomax, and I am a second year BA
(Hons) Business Economics student at Cardiff Met and a Course Representative.

Going in to University I had never really considered becoming
a Course Representative, but when the opportunity to put ourselves forward for
the role arose I …

READ THIS POST
Kiera July 9, 2019    No Comments Kiera

Fashion Design at Cardiff Met has given me a great opportunity to promote my brand before I’ve even started the final year of my degree.

READ THIS POST
Chelsey Gillard English and Drama graduate July 9, 2019    No Comments Chelsey Gillard English and Drama graduate

I’m Chelsey, a freelance theatre director and Co-Founder of PowderHouse a Cardiff based Theatre Company. I studied English and Drama at Cardiff Met. I started uni with no idea what I wanted to do with my life and career, but through the huge support from the teaching staff and the varied and stimulating curriculum I was able to find my own path and gain the confidence to follow my passion.

READ THIS POST
July 9, 2019    No Comments

My name is Zoe Fullbrook and I studied Secondary PGCE Science at Cardiff Met and I’m really excited to be starting my full-time teaching career in September. I have always been passionate and enthusiastic about science and have always wanted to pass on this passion to my students.

READ THIS POST
Moses in Malaysia July 9, 2019    No Comments Moses in Malaysia

Travelling to Malaysia as part of my second year studying Computer Science at Cardiff Met was one of the best experiences I have ever had in my life.

READ THIS POST
Hanna 3 July 8, 2019    No Comments Hanna 3

Shwmae, fy enw i yw Hanna a dwi’n gyn-fyfyrwraig sydd bellach yn gweithio i Brifysgol Met Caerdydd fel Swyddog Recriwtio Marchnata.

READ THIS POST
Kelvin Kalungi July 2, 2019    No Comments Kelvin Kalungi

I’m Kelvin, a first year BA (Hons) International Tourism & Events Management and I applied to Cardiff Met through Clearing last year.
Going to university and studying away from home is a big commitment and can be intimidating. This made me a little anxious and I felt under pressure, as I would have to …

READ THIS POST
Ian in the Product Design studio July 1, 2019    No Comments Ian in the Product Design studio

A year ago, I had no intention of applying for uni – but then I changed my mind and applied for Product Design at Cardiff Met through clearing.

READ THIS POST
Jodie Ashdown, Creative and Writing graduate June 26, 2019    No Comments Jodie Ashdown, Creative and Writing graduate

I came to Cardiff Metropolitan University as a mature student in 2011 after coming back from travelling with the looming dread that I had no idea what I wanted to do with my life. I had always been interested in stories and storytelling and so I thought that I might perhaps go to university to study a writing degree.

READ THIS POST
June 21, 2019    No Comments

Helo! Fy enw i ydy Naomi Davies ac astudiais y cwrs israddedig Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Derbyniais ysgoloriaeth lawn dros 3 mlynedd er mwyn astudio oleuaf 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg. Graddiais gyda gradd 1af o fy nghwrs yn 2015.


READ THIS POST

Ben Griffiths June 21, 2019    No Comments Ben Griffiths

Datblygais fethiant yr arennau yn bythefnos oed gan fyw gydag un aren am dair blynedd ar ddeg nes i mi gael trawsblaniad gan fy mam.

Yn awr, 8 mlynedd yn ddiweddarach, rwyf wedi llwyddo i wneud llawer o bethau rwy’n falch ohonynt – …

READ THIS POST
Izzy Young June 19, 2019    No Comments Izzy Young

My time studying Graphic Communication at Cardiff Met has been the best three years of my life. Here are 5 highlights.

READ THIS POST
Menna Evans June 18, 2019    No Comments Menna Evans

Helo fy enw i yw Menna a dwi newydd orffen fy mlwyddyn gyntaf yn astudio cwrs dylunio ffasiwn ym Mhrifysgol Met Caerdydd, a dwi ddim yn gallu credu pa mor gyflym mae’r flwyddyn wedi hedfan!

READ THIS POST
June 17, 2019    No Comments

I studied Sport and PE here at Cardiff Met, and the biggest support mechanism for me throughout my journey was being part of a sports team (Football, of course).

READ THIS POST
Grace June 3, 2019    No Comments Grace

Hi, I’m Grace and I am currently a second year studying BSc Sport and Physical Education at Cardiff Metropolitan University.

READ THIS POST
Laura Manfield May 30, 2019    No Comments Laura Manfield

When I graduate with a Degree in Architectural Design and Tech from Cardiff Met, it will be one of the biggest achievements of my life so far.

READ THIS POST
Johnathan and his work May 29, 2019    No Comments Johnathan and his work

After several tours of duty with the French Foreign Legion, my Ceramics degree course at Cardiff Met has been a cathartic, life changing experience.

READ THIS POST
Ben Hofmeister smiling May 24, 2019    No Comments Ben Hofmeister smiling

I started my own business after studying BSc Sport Management at Cardiff Met – this is my story!

READ THIS POST
Tom in front of student work May 23, 2019    No Comments Tom in front of student work

Moving from undergrad to postgrad in Product Design at Cardiff Met is a challenge – but there are big rewards!

READ THIS POST
Daniel Townsend MA Youth and Community student May 21, 2019    No Comments Daniel Townsend MA Youth and Community student

Studying a masters in Youth and Community work at Cardiff Met has really helped me to make an impact in my workplace.

READ THIS POST
May 12, 2019    No Comments

Su’mae, Dylan Nicholas ydw i, ac mi raddiais mewn cwrs israddedig BA Busnes a Rheolaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd y flwyddyn ddiwethaf.

Roedd hi’n gam naturiol i mi astudio fy nghwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, gan fy mod i wedi derbyn fy addysg gyfredol …

READ THIS POST
John Bennett May 9, 2019    No Comments John Bennett

Last year, during my MA Ceramics at Cardiff Met I had the good fortune to secure a residency in the Pottery workshop in Jingdezhen, China.

READ THIS POST
May 6, 2019    No Comments

Helo, Callum ydw i a dwi’n fyfyriwr yn fy ail flwyddyn yn astudio cwrs animeiddio ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

READ THIS POST
April 30, 2019    No Comments

Roedd y cyfle i weithio gyda Ffotogallery ar gyfer eu gŵyl ffotograffiaeth “Diffusion” yn brofiad unigryw iawn.

READ THIS POST
April 30, 2019    No Comments

My name is Catherine and I’m currently in my second year studying Business Management with Human Resources at Cardiff Met. I can’t believe that I’m in my second year and half way through my course.

READ THIS POST
April 30, 2019    No Comments

Artist Designer: Maker at Cardiff Met is a very broad course – you can experiment with everything from metal and wood to ceramics and electronics.

READ THIS POST
Beth Nesham - Sport Management April 26, 2019    No Comments Beth Nesham - Sport Management

I graduated from Cardiff Met in July 2018 after studying a BSc in Sport Management.

READ THIS POST
April 24, 2019    No Comments

My name is Faye Stockwell. I’m a final year BA (Hons) Accounting student and Lead Course Rep for the department. Here are six things I love about studying Accounting:

READ THIS POST
April 24, 2019    No Comments

We were lucky enough to be invited the Inspirational Lunch as part of the BA (Hons) International Hospitality and Events Management at Cardiff Met.

READ THIS POST
Patrik Bandy April 17, 2019    No Comments Patrik Bandy

My work experience with Julien MacDonald while studying Fashion Design at Cardiff Met made a huge difference to me.

READ THIS POST
RHS Team April 16, 2019    No Comments RHS Team

During the third year of my BA Fine Art course at Cardiff Met, I had the opportunity to work with a garden designer for the RHS flower show.

READ THIS POST
April 12, 2019    No Comments

The Psychology course at Cardiff Met is very diverse, ranging from studying minds and children’s behaviour to the intelligence of animals in the world around us, therefore, there is something for everyone. Also, the course includes many opportunities for work experience in order to prepare students for the world of work.

READ THIS POST
Sophie Hall and Natasha Goss April 11, 2019    No Comments Sophie Hall and Natasha Goss

Collaboration is a big part of the culture within Artist Designer: Maker at Cardiff Met.

READ THIS POST
April 8, 2019    No Comments

Helo, fy enw i yw Anna a dwi ar hyn o bryd yn dod i ddiwedd yn fy mlwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Met Caerdydd yn astudio BA Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda SYBC sydd wedi gwibio heibio.

READ THIS POST
Shelby Williams April 4, 2019    No Comments Shelby Williams

When I was given the opportunity to design for an international greetings card company for Textiles at Cardiff Met I was really excited!

READ THIS POST
Elin Hughes April 3, 2019    No Comments Elin Hughes

Pan ddaw amser tymor i ben a gwyliau’r haf ar y gorwel mae’n hawdd teimlo’n rhwystredig fel myfyrwraig cerameg.

READ THIS POST
Annie April 3, 2019    No Comments Annie

I am in my final year, due to graduate in the summer and I can safely say that the Artist Designer: Maker course at Cardiff Met has been the perfect choice for me!

READ THIS POST
Mark in Malta April 3, 2019    No Comments Mark in Malta

A placement would look good on my CV, but one overseas would set me apart. That’s why I’ve spent a year in Malta during my BSc Architectural Design and Technology degree course at Cardiff Met.

READ THIS POST
April 2, 2019    No Comments

Siwmae! Fy enw i yw Lowri edwards ac astudiais Chwaraeon ac Addysg Gorfforol fel cwrs israddedig ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

READ THIS POST