amy pippen featured image

Fel uchafbwyntiau, yr un fwyaf o’r brifysgol i mi oedd cwblhau’r traethawd hir! Roedd hyn yn ddiddorol gan yr oedd gennym y rhyddid i allu ymchwilio i bwnc yr oedd gennym ddiddordeb ynddi. Mi oedd hi’n anodd wrth gwrs, ond; am deimlad pan wnaethom ni ei gwblhau a’i chyflwyno ar ddiwedd ein profiad yn y brifysgol. Mae hi’n wir am y nosweithiau hwyr ond mae’r cymorth y mae’r brifysgol yn ei ddarparu yn hollol anhygoel. Wrth astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd y cymorth yn llawer mwy dwys gan ein bod yn grŵp llawer llai na’r grŵp Saesneg ac oherwydd hyn, roedd mynediad i gymorth ar bob adeg o bob dydd. Cefais berthynas hyfryd gyda’r darlithwyr ac yr oedden nhw’n gyfeillgar ac yn hyfryd ar bob adeg (hyd yn oed pan oeddwn i’n e-bostio mewn hollol banic), roedden nhw wir yn wych bob tro.

DARLLEN MWY →

Image of Jonathan Fry PGCE PCET graduate

Hello! My name is Jonathan and since July 2018, I have been working as Lecturer in Business and Management at Aberystwyth University. The ‘Preparing to Teach in PCET’ module helped me to gain credits and continue seamlessly onto the PGCE PCET course at Cardiff Met. Studying part-time over two years, was very effective in terms of being able to complete the course around other commitments.

DARLLEN MWY →As a mature student going to university, I expected it to be daunting. However, my experience studying the BSc (Hons) Education, Psychology and Special Educational Needs at Cardiff Met could not be further from this. There has been numerous standout moments and highlights throughout the degree.

DARLLEN MWY →

rhodri featured

Helo! Fy enw i yw Rhodri ac eleni dwi wedi bod yn astudio ar y cwrs Meistr Darlledu Chwaraeon yma ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Cyn hynny, roeddwn i’n astudio ar y cwrs israddedig Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol Dwyieitheg ym Met Caerdydd, felly roedd hi’n braf i ddychwelyd nôl i’r brifysgol!


DARLLEN MWY →


sioned featured

Helo! Fy enw i yw Sioned a dwi ar hyn o bryd yn fy nyddiau olaf o astudio’r cwrs TAR ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Am y tair blynedd cyn dechrau’r cwrs, roeddwn i’n astudio gradd Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Efrog. Mae symud yn ôl i De Cymru ac,  yn enwedig, symud yn ôl …

DARLLEN MWY →

Cardiff Met Student Nika and her housemate

I’m a second year Architectural Design and Technology student but also I’m a Part-Time Global officer for the Cardiff Met Students Union for 2019-2020. We are all aware of what’s going on around the world right now, and it’s something no one saw coming. We had no way of knowing it would happen and when it happened how to deal with it. So I’m here to tell you how I manage to stay productive in these strange times.

DARLLEN MWY →

James Ikin remote learning

Hello! My name is James Ikin, and I’m a first year student entering my second year at Cardiff Met studying BA (Hons) Business Management with Law. I came to Cardiff Met after my A Levels, and knew that the transferable skills this course had to offer are skills that would set me up for …

DARLLEN MWY →I fell in love with the diversity of the BSc (Hons) Education, Psychology & Special Educational Needs degree. I enjoy working with people who have additional needs and I was excited to learn more whilst at university. I’ve also had the amazing opportunity to be a Cardiff Met Student Ambassador and Student Representative – all valuable experience which I can take into the workplace.

DARLLEN MWY →

James Sweeney Header image

I’m James Sweeney and I studied BA (Hons) Events Management at Cardiff Met, graduating in 2016.  Now I’m an Events Management and Crowd Safety Specialist, combining my work as a Regional & Senior Operations Manager at AP Security with running my own business, JRS Events.
With AP Security, I carry out multiple senior roles …

DARLLEN MWY →

Magdalena Kroliczak in NYC

Visiting New York as a BA (Hons) Fashion Marketing Management student was an experience of a lifetime; fun, educational and definitely very cold!
As a BA (Hons) Fashion Marketing Management student I was excited for my second visit to the city, however this time with a different perspective. Around New York you see inspiration …

DARLLEN MWY →

Megan Mortimer

Choosing to study BA (Hons) Fashion Marketing Management at Cardiff Met has by far been one of the best decisions I’ve made in life! From a young age I have always been fascinated and inspired by the world of fashion.
I started studying Marketing and Business at UWE in Bristol but soon realised that …

DARLLEN MWY →

hannah featured image

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig gyda llwythi o bethau anhygoel i gynnig. Un o fy hoff lefydd yw’r arcedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys siopau gemau fideo, dillad ail-law, hufen-ia wedi ei greu gan hylif nitrogen, neu siop pice ar y maen: Fabulous. Atyniad arall sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas yw Castell …

DARLLEN MWY →

Cardiff Met Student Funmi

My name is Funmi Jaiyeoba, I’m from Nigeria and I’m studying the MBA Human Resources at Cardiff Metropolitan University. Before coming to the UK, I completed my undergraduate studies in Mass Communication at Caleb University in Nigeria. I’d always wanted to study my masters abroad, which is how I came to be studying in Cardiff.

DARLLEN MWY →