James Sweeney Header image

I’m James Sweeney and I studied BA (Hons) Events Management at Cardiff Met, graduating in 2016.  Now I’m an Events Management and Crowd Safety Specialist, combining my work as a Regional & Senior Operations Manager at AP Security with running my own business, JRS Events.
With AP Security, I carry out multiple senior roles …

DARLLEN MWY →

Magdalena Kroliczak in NYC

Visiting New York as a BA (Hons) Fashion Marketing Management student was an experience of a lifetime; fun, educational and definitely very cold!
As a BA (Hons) Fashion Marketing Management student I was excited for my second visit to the city, however this time with a different perspective. Around New York you see inspiration …

DARLLEN MWY →

Megan Mortimer

Choosing to study BA (Hons) Fashion Marketing Management at Cardiff Met has by far been one of the best decisions I’ve made in life! From a young age I have always been fascinated and inspired by the world of fashion.
I started studying Marketing and Business at UWE in Bristol but soon realised that …

DARLLEN MWY →

hannah featured image

Mae Caerdydd yn ddinas arbennig gyda llwythi o bethau anhygoel i gynnig. Un o fy hoff lefydd yw’r arcedau yng Nghaerdydd sy’n cynnwys siopau gemau fideo, dillad ail-law, hufen-ia wedi ei greu gan hylif nitrogen, neu siop pice ar y maen: Fabulous. Atyniad arall sydd wedi ei leoli yng nghanol y ddinas yw Castell …

DARLLEN MWY →

Cardiff Met Student Funmi

My name is Funmi Jaiyeoba, I’m from Nigeria and I’m studying the MBA Human Resources at Cardiff Metropolitan University. Before coming to the UK, I completed my undergraduate studies in Mass Communication at Caleb University in Nigeria. I’d always wanted to study my masters abroad, which is how I came to be studying in Cardiff.

DARLLEN MWY →

Cardiff Met student Reda from Morocco

My name is Reda Raihani, I’m studying the MSc Digital Marketing Management at Cardiff Metropolitan University. I’m originally from Morocco, where I studied my undergraduate course in Economics before coming to the UK. My university in Morocco is a partner institution of Cardiff Met, named SIST. I was really pleased when I discovered SIST, as I really wanted to study the under the British Education System. Ever since I started at SIST, my goal was to come and study in the UK, in Cardiff.

DARLLEN MWY →

Miriam Hedd Williams

Helo! Miriam Williams ydw i, a fi yn fy nhymor olaf yn astudio Therapi Iaith a Lleferydd ym Mrhifysgol Metropolitan Caerdydd.

Dros y bedair mlynedd diwethaf, dwi wedi cael amrywiaeth o brofiadau yn gweithio gyda chleifion mewn ysbytai, ysgolion a chlinigau. Roedd hyn yn cynnwys …

DARLLEN MWY →

Derith Rhisiart

Flynyddoedd yn ôl doedd dim llawer o ddewisiadau ar gael yn ein hysgol ni i astudio pynciau diddorol ac roedd yna ddisgwyliad i chi fod yn athro neu i fod yn berfformiwr/actor.

Doeddwn i ddim eisiau bod yn athro gan fod fy rhieni yn dysgu a …

DARLLEN MWY →

Connor Csaszar Smiling

My name is Connor and I’m a second-year Cardiff Met student studying BA (Hons) Business and Management.

Instead of celebrating with a few drinks at the end of exam season in my first year, I was at home packing my bag preparing to leave for the trip of a lifetime to …

DARLLEN MWY →

Sara Patterson Feature Image

Mewn pedwar gair disgrifia dy brofiad o fod yn Swyddog yr Iaith Gymraeg mor belled. 
Heriol, Hwylus, Ffodus a Gwerthfawrogol. 

Beth yn union wyt ti’n gwneud fel Swyddog yr Iaith Gymraeg? 

Fi yw ‘point of call’ y myfyrwyr am unrhyw broblemau ynglŷn ag astudio/byw …

DARLLEN MWY →

Rhythm Jain on Work Placement at Nestle

My name is Rhythm Jain, I am from India and I am studying the MSc Food Science and Technology at Cardiff Metropolitan University. After researching UK universities, I decided on the course at Cardiff Met, as it felt like it was tailor made for me, and perfectly suited everything that I wanted to learn.

I have thoroughly enjoyed studying the course and I’ve had an amazing time.

DARLLEN MWY →

Llun feature Patagonia

Dyma ni, criw Patagonia 2019. Roeddem ni’n ffodus iawn o gael ein dewis ar gyfer y daith i Batagonia, a rydym yn ddiolchgar i Global Opportunities am y cyfle. Tair wythnos o wirfoddoli yn y Wladfa, a ymweld â thri ysgol Gymraeg, 8,000 o filltiroedd o Gymru! 4 myfyrwyr, 3 wythnos, 2 …

DARLLEN MWY →

Dior Love N’ Roses Exhibition, Shanghai

Hello everyone! My name is Katie and I am going into my final year of BA (Hons) Fashion Marketing Management.

My degree is my passion. I have always been encouraged by my
lecturers to seek sector-specific experience throughout my studies. I have had
the privilege to work for Cardiff Fashion …

DARLLEN MWY →

Ellis Smith at a fitness exhibition

My name is Ellis Smith and I am from a town in South Wales called Caerphilly. I am going in to my third year at Cardiff Met, studying BA (Hons) Business & Management.

I recently started my own business, The Barbell Club, which is a fitness wear company whose aim is …

DARLLEN MWY →

Dione Featured

Haia! Fy enw i yw Dione Rose ac rydw i newydd raddio mewn Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol (dwyieithog) o Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Wedi i mi orffen fy ngradd israddedig erbyn nawr, rwyf yn llawn gwerthfawrogiad am y manteision a chyfleoedd a dderbyniwyd fel canlyniad o astudio ar gwrs dwyieithog. Rydw i’n mynd i …

DARLLEN MWY →